Архиви

0 коментари

Нови възможности за работа…

Допълнителни възможности за работа  за младите хора се създават, чрез инициатива на румънските политици за създаване на възможност за трансформиране на текущ стаж в постоянен трудов договор след приключването му. Младите хора се сблъскват с много проблеми в намирането на работа. Според Доклад от 2016, включването на младите хора в Румъния на пазара на труда все още представлява трудност. През 2015 младежката заетост намалява до 22%,  ниво, което е над средното за ЕС. По тази причина румънските народни представители подготвят законопроект, чиято цел е насърчаването на компаниите и институциите да улеснят включването на младите хора, навършили 16 години, на пазара на труда. Назначаването на стажант да бъде насърчено от държавния бюджет. Законопроекта предвижда получаване на субсидия от 1000 евро от работодателите, назначили стажанти на постоянен трудов договор след приключване на срока на стажа. В допълнение, стажантите имат право на заплащане от минимум 50% от минималната заплата на национално ниво. Законопроекта е подкрепен народните представители от Област Телеорман. Законопроекта е подкрепен от народния представител от Област Телеорман Виолета Радут. „Подкрепям този проект още от етапа на неговото обсъждане в Комисията за заетост и социална закрила. Стажът е шанс, носещ облаги и на работодателя, и на стажанта. По тази причина гласувах за законопроект, насърчаващ трансформирането на стажа в постоянен трудов договор. В Румъния 7 от 10 младежи участват в подобни програми и смятам, че компаниите получават значителни ползи от назначаването на млади..

Повече Тук
0 коментари

Жителите на Телеорман се…

Наводненията, сполетяли Телеорман в последните дни, унищожиха имуществото, животните и земеделската продукция на редица семейства. За да им окаже подкрепа в този труден момент, местната власт, със съдействието на Червения кръст, организира кампания за набиране на храна, хигиенни продукти и други продукти от първа необходимост. До този момент жителите на област Телеорман са дарили олио, брашно, царевично брашно, консерви и продукти за лична хигиена, но кампанията все още не е приключила. Семейства станаха свидетели на унищожение на цялото им имущество. Наводненията нанесоха огромни щети. Няколко семейства загубиха цялото си имущество, градено цял живот. В рамките на няколко часа бяха унищожени домове, имущество, земеделска продукция. Подкрепа за пострадалите от наводнението. Област Телеорман, заедно с местната организация на Червения кръст, организират благотворителна кампания за всички пострадали. Всички, съпричастни на семействата, могат да дарят в пункта на Червения кръст в Александрия, хранителни продукти (бутилирана вода, олио, захар, брашно, царевично брашно, ориз, консерви и др.), хигиенни продукти и други продукти от първа необходимост. Направените до момента дарения са приети с благодарност, но са нужни още продукти. Молим тези, които имат възможност да дарят и желаят да застанат до пострадалите, да участват в кампанията с дарение“, каза директорът на Телеорманският клон на Червения кръст, Фелиция Карпачу. В рамките на кампанията се набират и дрехи и обувки, които да бъдат предоставени на пострадалите. Дарения могат да бъдат направени до петък. Жителите на Телеорман, желаещи да направят..

Повече Тук
0 коментари

105 фермера от област…

По данни на Отдела по селско стопанство на област Телеорман, Румъния, 105 бенефициенти са се регистрирали за участие в Програмата за подкрепа на производството на чесън през 2021, включвайки се с с обща площ от 124.63 хектара. Програмата се реализира по механизма "Подкрепа за участие в програмата за подкрепа на производството на чесън", а документи за участие можеха да се подават до 15 май 2021 г., като продукцията се очаква в периода 15 Юни - 22 Ноември 2021г. Условията за участие остават без промяна в сравнение с 2020г.. Кандидатите трябва да са регистрирани производители - регистрирани индивидуални земеделски производители или предприятия.

Повече Тук
0 коментари

28631 земеделски площи от…

Националната кампания за преброяване на земеделските стопанства за 2020 в Румъния се провежда в периода 10 май - 31 юли 2021. От началото на кампанията 28 631 от общо 59 631 земеделски стопанства на територията на област Телеорман, Румъния, са вече регистрирани, съгласно данни, предоставени от Дирекция селско стопанство в област Телеорман. Така областта се подрежда на пето място на национално ниво, отчитайки 48,1 % от регистрираните стопанства. Националната кампания за преброяване на земеделските стопанства е широкомащабна операция, насочена към събиране комплексна информация и статистически данни за проследяване на структурните характеристики на земеделието, необходими при създаването на селскостопански програми и програми и политики за местно развитие на селските региони.

Повече Тук
0 коментари

Мярка 4.1. - възможност…

Агенция за развитие на селските райони, Румъния /AFIR/ приема инвестиционни проекто-предложения за развитие на земеделските дейности като част от Националната програма за развитие на селските райони - Мярка 4.1. Общия размер на предвиденото финансиране на проекти, засягащи земеделието и животновъдството, подадени до 25 Януари 2022, е 589 млн. евро.  За поръчка на селскостопанска техника, както и за водоснабдителна и отводнителна техника, не могат да бъдат врасяни проектопредложения поради пълното разходване на предвидения бюджет. Този компонент от мярка беше затворен на 30 ноември 2021, с оглед на факта, че осигурените средства в размер на 125 млн. евро бяха надхвърлени трикратно. Към настоящия момент земеделските производители могат да кандидатстват за средства за подготовка, обработка и търговия в земеделието /11 млн. евро / - с изключение на зеленчуци и картофи, в животновъдството / 81 млн. евро/, както и за зеленчукопроизводство и производство на картофи /53 млн. евро/. Предвидени са и 30 млн. евро за инвестиции в отглеждане на животни в планинските региони и 326 млн. евро за развитие на животновъдството на национално ниво. За инвестиции в изграждане, развитие и модернизиране на зеленчукопроизвоството, включително и за защитените райони и производство на картофи / първична продукция, съхранение и пласмент/, са предвидени 86 млн. евро. Мярката е отворена за подаване на проектопредложения до 24 Декември 2021г. като всички проекти, надхвърлящи 50/60 точки могат да бъдат подадени - месечните квоти за всеки компонент, както и процедурата по..

Повече Тук
0 коментари

Румънското правителство гласува увеличение…

На правителствено заседание от 10 декември 2021 бе прието изменението на чл. 19, алинея 8 от Заповед № 1179/2014 за създаване на държавен фонд за подкрепа на животновъдния сектор. Съгласно решението, държавната помощ за 2021 се увеличава от 40 на 70 млн. леи, които се вместват в одобрената сума за периода 2015-2022 - 759 250 000 леи. Гласуването изменение предвижда и промяна в разпределението на процентното разпределение на сумата по видове, респективно 30 817 000 леи за отглеждането на говеда, прасета и коне и 39 183 00 леи за овце и кози. Финансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет и по-специално от бюджета на Министерство на земеделието и развитието на селските региони за 2021. Държавният механизъм за подпомагане има за цел да покрие административните разходи, предназначени за подготовка и поддръжка на регистър на породите, както и разходите, свързани с тестовете за определяне на генетичните качества на животните. Финансирането се предвижда да бъде под формата на субсидия, предоставена на земеделски производители или семейни компании, както и на юридически лица, опериращи в сектора. Държавната субсидия покрива : до 100% от административните разходи за подготовка и поддръжка на регистър на породите;до 70% от разходите по тестването от трети лица за определяне на генетичните качества на животните.

Повече Тук
0 коментари

Регионалната агенция по заетостта…

Регионалната агенция по заетостта – Телеорман, организира трудова борса на 20 май 2022, с начален час 09:00 Събитието е насочено към всички категории работници, както и тези, които желаят да сменят професионалната сфера. Основната цел на борсата е да увеличи нивото на заетост чрез подобряване връзката между търсенето и предлагането, както и да създаде възможности за директен контакт между работодателите и търсещите работа, осигурявайки следните ползи за страните : За работодателите: Възможността да подберат служители според изискванията на позицията;Съпоставяне на съвместимостта на свободните позиции с профила на търсещите работа;Осигуряване на квалифицирана работна ръка чрез програмите за професионално обучение, провеждани от Агенцията по заетостта. За търсещите работа : Възможност за среща с представители на различни компании и провеждане на интервюта с потенциална възможност за наемане;Получаване на информация за свободните места;Получаване на информация за услугите, предоставяни от Агенцията по заетостта (информация, медиация, менторство, професионално обучение) Работодателите, желаещи да участват в събитието, трябва да подадат информация за свободните работни места до 19 май 2022, в сградата на Агенция по заетостта, Телеорман (Александрия, ул. Дунарий №1, тел: 0247/310155) или в офисите на Агенция по заетостта според местонахождение.

Повече Тук