Румънското правителство гласува увеличение на държавната помощ в сферата на животновъдството

0

На правителствено заседание от 10 декември 2021 бе прието изменението на чл. 19, алинея 8 от Заповед № 1179/2014 за създаване на държавен фонд за подкрепа на животновъдния сектор.

Съгласно решението, държавната помощ за 2021 се увеличава от 40 на 70 млн. леи, които се вместват в одобрената сума за периода 2015-2022 – 759 250 000 леи.

Гласуването изменение предвижда и промяна в разпределението на процентното разпределение на сумата по видове, респективно 30 817 000 леи за отглеждането на говеда, прасета и коне и 39 183 00 леи за овце и кози.

Финансирането ще бъде осигурено от държавния бюджет и по-специално от бюджета на Министерство на земеделието и развитието на селските региони за 2021.

Държавният механизъм за подпомагане има за цел да покрие административните разходи, предназначени за подготовка и поддръжка на регистър на породите, както и разходите, свързани с тестовете за определяне на генетичните качества на животните.

Финансирането се предвижда да бъде под формата на субсидия, предоставена на земеделски производители или семейни компании, както и на юридически лица, опериращи в сектора.

Държавната субсидия покрива :

  1. до 100% от административните разходи за подготовка и поддръжка на регистър на породите;
  2. до 70% от разходите по тестването от трети лица за определяне на генетичните качества на животните.

Оставете коментар: