• 189963Уникални потребители
 • 1Обяви от България
 • 1Обяви от Румъния

Актуални новини

Разгледайте последните новини от региона
Финална пресконференция на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“
0 коментари

Финална пресконференция на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“

Финална пресконференция на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ На 29.04.2024 г. от 11:00..

Повече Тук
Провеждане на трудова борса за насърчаване възможностите за реализация на пазара на труда
0 коментари

Провеждане на трудова борса за насърчаване възможностите за реализация на пазара на труда

На 21.03.2024 г., 22.03.2024 г. и 23.03.2024 г. от 11.00 часа в зала на Младежки дом, гр. Лясковец, с адрес..

Повече Тук
Провеждане на трудова борса за насърчаване възможностите за реализация на пазара на труда
0 коментари

Провеждане на трудова борса за насърчаване възможностите за реализация на пазара на труда

На 15.02.2024 г., 16.02.2024 г. и 17.02.2024 г. от 11.00 часа в зала на Младежки дом, гр. Лясковец, с адрес..

Повече Тук

ПРОЕКТ "МРЕЖА ЗА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА"

Насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България"

 • Проектът за създаване на мрежа за зелени работни места се изпълнява от община Лясковец, област Велико търново в  съвместно сътрудничество с румънската община Виделе, област Телеорман
 • Подобряване на трудовата мобилност и трудовата мобилност чрез създаване на специфични знания и умения в областта на екотуризма, биологичното земеделие и производството на биогорива в трансграничния регион.
 • Мащабният проект е на стойност 1,2 млн. евро и е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”.

Дейности по проекта

 1. Дейности по Управление на проекта
 2. Дейности по информационна публичност
 3. Развитие на трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие
 4. Разработване на съвместна трансгранична стратегия и информационна платформа за зелени работни места в селските райони
 5. Доставка и инсталиране на 4 инфо-киоски, поставени на обществени места в двете общини - Община Лясковец и Община Виделе
 6. Организиране на съвместни обучителни програми и курсове за подобряване на мобилността в селските райони
 7. Организиране на езикови курсове за повищаване на мобилността на работната сила
 8. Организиране на съвместни трансгранични базари (трудови борси) за насърчаване на идеи, възможности и добри практики за създаване на заетост в трансграничния регион
 9. Организране на лятна академия