Helpdesk – за директни въпроси към администраторите

Мрежа за зелени работни места

Проектът “Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България” се изпълнява съвместно с румънската община Виделе. Мащабният проект е на стойност 1,2 млн. евро и е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”.

Свържете се с нас:

Контакти:

  • пл. „Възраждане” 1, Лясковец 5140, България

  • Телефон: 0619 22055

  • Email: greenjobs@lyaskovets.net