Архиви

0 коментари

„Заедно на пътя“ и…

   Два от финансираните от тазгодишната сесия на Общински фонд за подкрепа на местните инициативи на Община Лясковец и Платформа Агора проекта бяха успешно реализирани. Проект „Заедно на пътя“ на Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост”, гр. Лясковец“ и проект „Сензорна стая“, реализиран от Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец“ са насочени към прилагане на иновации в образователния процес.    През настоящата 2021 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” участва в третото издание на Фонд за подкрепа на местна инициатива с проект, изготвен от активните граждани – членове на училищното настоятелство. Училищното настоятелство внесе проектно предложение „Заедно на пътя” с участието на родители, учители и граждани. Проектът беше защитен и реализиран в рамките на два месеца. Координатор бе директорът на ДГ „Радост“  Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители и граждани. Целта на проекта бе надграждане и разширяване обучението на децата, свързано с безопасността на движението и получаване на практически знания за транспортна култура, като съвкупност от знания за същността и специфичните особености на пътното движение и правилата за поведение на пътя.    Проект „Сензорна стая“ е резултат от желанието на екипа на училище СУ „Максим Райкович“ да се обособи отделен кабинет за децата със специфични нужди за по-доброто им адаптиране в училищната среда. Сензорната стая е предназначена за релаксация, енергия, обучение, развитие и е отлично средство за..

Повече Тук