Мярка 4.1. – възможност за инвестиция в земеделски дейности.

0

Агенция за развитие на селските райони, Румъния /AFIR/ приема инвестиционни проекто-предложения за развитие на земеделските дейности като част от Националната програма за развитие на селските райони – Мярка 4.1. Общия размер на предвиденото финансиране на проекти, засягащи земеделието и животновъдството, подадени до 25 Януари 2022, е 589 млн. евро.

 За поръчка на селскостопанска техника, както и за водоснабдителна и отводнителна техника, не могат да бъдат врасяни проектопредложения поради пълното разходване на предвидения бюджет. Този компонент от мярка беше затворен на 30 ноември 2021, с оглед на факта, че осигурените средства в размер на 125 млн. евро бяха надхвърлени трикратно.

Към настоящия момент земеделските производители могат да кандидатстват за средства за подготовка, обработка и търговия в земеделието /11 млн. евро / – с изключение на зеленчуци и картофи, в животновъдството / 81 млн. евро/, както и за зеленчукопроизводство и производство на картофи /53 млн. евро/.

Предвидени са и 30 млн. евро за инвестиции в отглеждане на животни в планинските региони и 326 млн. евро за развитие на животновъдството на национално ниво.

За инвестиции в изграждане, развитие и модернизиране на зеленчукопроизвоството, включително и за защитените райони и производство на картофи / първична продукция, съхранение и пласмент/, са предвидени 86 млн. евро.

Мярката е отворена за подаване на проектопредложения до 24 Декември 2021г. като всички проекти, надхвърлящи 50/60 точки могат да бъдат подадени – месечните квоти за всеки компонент, както и процедурата по кандидатстване могат да бъдат прочетени в Поканата за проектни предложения по Мярка 4,1, достъпна на www.afir.info.

Оставете коментар: