28631 земеделски площи от област Телеорман са включени в преброяването на земеделските стопанства в Румъния за 2020

0

Националната кампания за преброяване на земеделските стопанства за 2020 в Румъния се провежда в периода 10 май – 31 юли 2021. От началото на кампанията 28 631 от общо 59 631 земеделски стопанства на територията на област Телеорман, Румъния, са вече регистрирани, съгласно данни, предоставени от Дирекция селско стопанство в област Телеорман. Така областта се подрежда на пето място на национално ниво, отчитайки 48,1 % от регистрираните стопанства.

Националната кампания за преброяване на земеделските стопанства е широкомащабна операция, насочена към събиране комплексна информация и статистически данни за проследяване на структурните характеристики на земеделието, необходими при създаването на селскостопански програми и програми и политики за местно развитие на селските региони.

Оставете коментар: