Нови възможности за работа за младите хора.

employees_demo
0

Допълнителни възможности за работа  за младите хора се създават, чрез инициатива на румънските политици за създаване на възможност за трансформиране на текущ стаж в постоянен трудов договор след приключването му.

Младите хора се сблъскват с много проблеми в намирането на работа.

Според Доклад от 2016, включването на младите хора в Румъния на пазара на труда все още представлява трудност. През 2015 младежката заетост намалява до 22%,  ниво, което е над средното за ЕС.

По тази причина румънските народни представители подготвят законопроект, чиято цел е насърчаването на компаниите и институциите да улеснят включването на младите хора, навършили 16 години, на пазара на труда.

Назначаването на стажант да бъде насърчено от държавния бюджет.

Законопроекта предвижда получаване на субсидия от 1000 евро от работодателите, назначили стажанти на постоянен трудов договор след приключване на срока на стажа.

В допълнение, стажантите имат право на заплащане от минимум 50% от минималната заплата на национално ниво.

Законопроекта е подкрепен народните представители от Област Телеорман.

Законопроекта е подкрепен от народния представител от Област Телеорман Виолета Радут.

„Подкрепям този проект още от етапа на неговото обсъждане в Комисията за заетост и социална закрила. Стажът е шанс, носещ облаги и на работодателя, и на стажанта. По тази причина гласувах за законопроект, насърчаващ трансформирането на стажа в постоянен трудов договор. В Румъния 7 от 10 младежи участват в подобни програми и смятам, че компаниите получават значителни ползи от назначаването на млади специалисти: чрез назначаването им крие много малко рискове за компанията. Работата на младите хора трябва да бъде уважавана и ценена и възможността, която създаваме чрез подкрепата си на този законопроект, би могла да бъде допълнителен стимул за младите хора да останат в Румъния, развивайки и в бъдеще своите кариери в сферата, която са избрали“ каза Виолета Радут.

Оставете коментар: