Админ
0 коментари

Провеждане на трудова борса…

На 15.02.2024 г., 16.02.2024 г. и 17.02.2024 г. от 11.00 часа в зала на Младежки дом, гр. Лясковец, с адрес ул. „Бузлуджа“ №1, гр. Лясковец, ще бъде проведено събитие “ Организиране на събития за събиране на търсещи и предлагащи работа на територията на община Лясковец“.В рамките на събитията ще бъде проведено събеседване с работодатели, предлагащи работни места, запознаване с актуални професии и възможности за реализация на пазара на труда на безработни и неактивни лица. На събитията ще присъстват представители на Бюро по труда – гр. Горна Оряховица и представители на работодатели. Събитията са със свободен вход за всички, желаещи да участват.Дейността се реализира като част от проект: № BGLD-1.007-0037-C01 „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Повече Тук
0 коментари

Провеждане на трудова борса…

На 21.03.2024 г., 22.03.2024 г. и 23.03.2024 г. от 11.00 часа в зала на Младежки дом, гр. Лясковец, с адрес ул. „Бузлуджа“ №1, гр. Лясковец, ще бъде проведено събитие “ Организиране на събития за събиране на търсещи и предлагащи работа на територията на община Лясковец“.В рамките на събитията ще бъде проведено събеседване с работодатели, предлагащи работни места, запознаване с актуални професии и възможности за реализация на пазара на труда на безработни и неактивни лица. На събитията ще присъстват представители на Бюро по труда – гр. Горна Оряховица и представители на работодатели. Събитията са със свободен вход за всички, желаещи да участват.Дейността се реализира като част от проект: № BGLD-1.007-0037-C01 „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.

Повече Тук
0 коментари

Финална пресконференция на проект…

Финална пресконференция на проект „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“ На 29.04.2024 г. от 11:00 ч. ще се проведе пресконференция за финал на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец“, Договор № BGLD-1.007-0037-C01, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Събитието ще се проведе в залата на "Музей на гурбетчийското градинарство" с адрес гр. Лясковец, ул. "Петър Караминчев" № 18

Повече Тук