Архиви

0 коментари

Справка за свободните работни…

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 16.02.2021 г.

Повече Тук
0 коментари

Приемане на предложения на…

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с подготовката на бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 година приема предложения на местната общност на електронна поща obshtina@lyaskovets.bg и писмени предложения, които да се поставят в кутията за предложения и жалби в информационния център на общината в срок до 17 часа на 19.02.2021 година.

Повече Тук
0 коментари

Справка за свободните работни…

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 24.02.2021 г.

Повече Тук
0 коментари

Справка за свободните работни…

Дирекция “Бюро по труда” – Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 10.03.2021 г.

Повече Тук
0 коментари

Справка за свободните работни…

Дирекция “Бюро по труда” – Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 07.04.2021 г.

Повече Тук
0 коментари

Справка за свободните работни…

Дирекция “Бюро по труда” – Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 21.04.2021 г.

Повече Тук
0 коментари

105 фермера от област…

По данни на Отдела по селско стопанство на област Телеорман, Румъния, 105 бенефициенти са се регистрирали за участие в Програмата за подкрепа на производството на чесън през 2021, включвайки се с с обща площ от 124.63 хектара. Програмата се реализира по механизма "Подкрепа за участие в програмата за подкрепа на производството на чесън", а документи за участие можеха да се подават до 15 май 2021 г., като продукцията се очаква в периода 15 Юни - 22 Ноември 2021г. Условията за участие остават без промяна в сравнение с 2020г.. Кандидатите трябва да са регистрирани производители - регистрирани индивидуални земеделски производители или предприятия.

Повече Тук
0 коментари

28631 земеделски площи от…

Националната кампания за преброяване на земеделските стопанства за 2020 в Румъния се провежда в периода 10 май - 31 юли 2021. От началото на кампанията 28 631 от общо 59 631 земеделски стопанства на територията на област Телеорман, Румъния, са вече регистрирани, съгласно данни, предоставени от Дирекция селско стопанство в област Телеорман. Така областта се подрежда на пето място на национално ниво, отчитайки 48,1 % от регистрираните стопанства. Националната кампания за преброяване на земеделските стопанства е широкомащабна операция, насочена към събиране комплексна информация и статистически данни за проследяване на структурните характеристики на земеделието, необходими при създаването на селскостопански програми и програми и политики за местно развитие на селските региони.

Повече Тук
0 коментари

Обява за стартиране на…

Настоятелство на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Община Лясковец, в изпълнение на Решение №277 от Протокол №33 от заседание на Общински съвет Лясковец от 14.06.2021 г. и на основание чл.10 от Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец, в Община Лясковец, обявява стартиране на процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2021. Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Правила за организацията, дейността и управлението на Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец и насоки и критерии за сесия 2021 г. Обща стойност на финансовата подкрепа за една инициатива: 3 000 лева Общ бюджет на Фонд за подкрепа на местни инициативи в община Лясковец за 2021 г. - 13 000 лева Краен срок за подаване на предложенията: до 17:00 часа на 20.08.2021 г. Подробна информация за кандидатите е включена в приложените Насоки и критерии за местни инициативи и Формуляр за финансова подкрепа. Проектни предложения за финансова подкрепа на местна инициатива се изпращат по електронна поща (в pdf и/или word формат) на адрес proekti@lyaskovets.bg, както и на хартиен носител в сградата на бившия Младежки дом в Лясковец.Предложения ще се приемат до 17.00 часа на 20.08.2021 г. за проектни предложения, внесени на ръка. За проектни предложения, изпратени по поща, важи датата на пощенското клеймо. Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация, може да получите на интернет..

Повече Тук
0 коментари

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ…

На 09.09.2021 г., 11.00 ч. в Музей на гурбетчийското градинарство (гр. Лясковец ул. „Петър Караминчев“ №18) ще се проведе информационна среща по линия на проект „Активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, изпълняван от Националното сдружение на общините в Република България и Норвежката асоциация на местните власти, по който Община Лясковец е избрана за пилотна община. Програмата на срещата включва представяне на проектните цели, на стратегията за развитие на местния потенциал с идентифицираните приоритетни дейности и проекти, подготвена от екипа консултанти по проекта. За участие са поканени партньорите и заинтересованите страни в изпълнението на изведените дейности и проекти.

Повече Тук