Архиви

0 коментари

Лясковец тегли заем за…

Община Лясковец ще поеме краткосрочен общински дълг от Фонда за органите на местно самоуправление в България “ФЛАГ” за изпълнение на мащабен проект за насърчаване на екотуризма. Решението бе гласувано на последната сесия на Общинския съвет във винарското градче, а максималният размер на дълга е 744 250 лева. Целта на кредита е подготовка на проект “Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”. Той се изпълнява съвместно с румънската община Виделе. Мащабният проект е на стойност 1,2 млн. евро и е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”. Целта му е да се увеличат възможностите за заетост и мобилност на работната сила чрез създаване на специални знания и умения в областта на екотуризма и биологичното земеделие и производството на биохрани в трансграничния регион. Срокът на погасяване на заема е 12 месеца, като има възможност за предсрочно изплащане изцяло или на части. Източниците за покриване на главницата ще са чрез плащанията от Управляващия орган на Програма за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”

Повече Тук
1 коментари

„Насърчаване на предприемачеството“, Иновации…

От 1 до 11 юли в страната се проведе информационна кампания по дългоочакваната процедура „Насърчаване на предприемачеството“, която се реализира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020. Експерти от Управляващия орган на ОПИК - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, разясняваха условията за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и правилата за оценката на проектните предложения в градовете Ямбол, Кърджали, Пловдив, Благоевград, София, Варна, Търговище и Плевен. Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности за реализиране на предприемачески идеи – продукти, стоки и услуги. По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия - юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Също и независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия. Допустими са и микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, но не са заявили за подпомагане дейности по проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Фокусът на процедурата е насочен към насърчаване на предприемачеството, като се дава приоритет на проекти на жени предприемачи, на лица до 29 г. и лица над 50 г., проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на икономически по-слабо развитите области. Приоритетни ще са и проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 67 227 768..

Повече Тук
0 коментари

В Козаревец за осми…

Празникът на кокошата чорба в село Козаревец за осми пореден път беше посветен на най-вкусно сготвената чорба от домашна кокошка. Точно на Малка Богородица, 15 отбора от Лясковец и съставните на общината села, както и гости от региона, показаха познания в приготвянето на питателното ястие. Празникът започна още в ранните часове на деня, като участниците стъкнаха своите огнища и пуснаха в казаните птичето месо, зеленчуци и подправки. Ароматът се понесе в парка на козаревското читалище, където къкреха тенджерите с чорбата. Официалният старт на празника дадоха заместник-кметът на Община Лясковец инж. Росица Господинова и Красимира Колева – кмет на селото. Поздрав отправи и председателят на местното читалище „Земеделец-1899” Тодор Тодоров. Специален благослов отслужи местният свещеник Димитър, който на този хубав християнски празник, пожела на участници и на всички жители на селото здраве, берекет и да е харна трапезата. Певческите групи и състави при общинските клубове на пенсионера и читалищата, както и гостите, подхванаха песни, за да веселят събралия се народ. В песенно-танцовия маратон, освен самодейци от лясковските села, от Лясковец и съседните Стражишка, Горнооряховска и Еленска общини, тази година участие записаха и мераклии чак от шуменското село Пет могили. Програмата откриха певиците от Козаревец от група за обработен фолклор „Авлига”, а танцьорите от фолклорния клуб тропнаха много хора, начело с кметицата Колева. На сцена се качиха близо 200 самодейци, а по обяд журито вече опитваше чорбата от различните казани. Докато професионалистите..

Повече Тук
0 коментари

Младежкият дом в Лясковец…

    Днес се проведе церемония по официално откриване сградата на обновения Младежки дом в Лясковец. Лентата на новата сграда прерязаха кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова и Николeта Иван Корина – секретар на Общината в побратимения румънски град Виделе. На модернизираната сграда бе направено и освещаване. Водосветът извърши лясковският свещеник отец Богдан, а всички присъстващи гости и представители на проектантския екип, надзора и фирмата-изпълнител бяха посрещнати с българска погача и сол от деца в народни носии, танцуващи в клуб „Лудо младо”. По български обичай с пита, здравец и „Добре дошли” лясковчани посрещнаха и румънските си гости. След като бе срязана лентата, д-р Гецова и г-жа Корина отправиха и поздравления, изказвайки задоволство от доброто сътрудничество, пожелаха си още много бъдещи успехи и съвместни инициативи и бяха бурно аплодирани от гости и граждани за новата придобивка. Лясковец и Виделе си партнират по проект, чиито дейности продължават да се изпълняват и благодарение на който остарялата сграда на Младежкия дом в Лясковец се превърна в модерен и добре оборудван Трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие. Това стана по проект „Мрежа за зелени работни места” - насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България. Със средства по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020”, сградата на бившия Младежки дом в Лясковец се превърна в..

Повече Тук
0 коментари

Информационен бюлетин, октомври 2018

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец октомври 2018 г. може да изтеглите . Бюлетинът съдържа информация за проекта, актуална информация за възможности за финансиране през октомври и ноември 2018 г. , както и полезни връзки.

Повече Тук
0 коментари

Информационен бюлетин, декември 2018

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец декември 2018 г. може да изтеглите . Бюлетинът съдържа информация за проекта, актуална информация за възможности за финансиране през декември  2018 г.

Повече Тук
1 коментари

Справка за свободните работни…

Дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица предоставя справка за свободните работни места към 04.12.2018 г.

Повече Тук
0 коментари

Информационен бюлетин, февруари 2019

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец февруари 2019 г. може да изтеглите . Бюлетинът съдържа информация за проекта, актуална информация за възможности за финансиране през февруари  2019 г.

Повече Тук
0 коментари

Информационен бюлетин, април 2019

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец април 2019 г. може да изтеглите . Бюлетинът съдържа информация за проекта, както и актуална информация за възможности за финансиране през април  2019 г.

Повече Тук
0 коментари

Документи за регистрация на…

Приложени са образци на документи, които могат да се използват за регистрация на ООД или ЕООД. :   Моля имайте предвид, че това са бланкови образци, които следва да се попълнят индивидуално, според конкретната специфика на бъдещата фирма. Освен това, за регистрация са необходими и документ за платена такса към Търговския регистър, вносна бележка за уставния капитал, и както и попълнено заявление, което може да бъде изтеглено от Търговския регистър.

Повече Тук