На територията на Община Лясковец ще бъдат реализирани три екопроекта

0

Конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам“ проведоха Министерство  на околната среда и водите и ПУДООС, в рамките на национална кампания „Чиста околна среда – 2021 година“. Участие в конкурса можеха да вземат общини, кметства, училища и детски градини.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021 година“ е изграждането на обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, повишаване екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Реализираните в рамките на кампанията дейности са насочени към повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Трите печеливши проекта от Община Лясковец са на СУ „Максим Райкович“, НУ „Цани Гинчев“ и на общинска администрация.

Проект „Учене и отдих извън класната стая“ ще бъде реализиран от СУ „Максим Райкович“. Основен акцент на проекта е повишаване екологичната и естетична култура на учениците от най-голямото лясковско училище чрез уроци на открито, занимания по интереси и изграждане на култура на поведение сред природата в „Класна стая на открито“. „Учене и отдих извън класната стая“ е продължение на вече реализиран проект за озеленяване и облагородяване на дворното пространство на училището. Създаването  на „Класна стая на открито“ сред природата ще разнообрази учебната дейност и ще допринесе за осигуряване на достатъчно пространство и чист въздух, ще даде възможност за развитие на творчестоко мислене, ще формира здравна и екологична култура у младите хора.  

Чрез реализирането на проекта ще се създадат условия за провеждане на часове на открито, ще се предложат на учениците по-добри условия за отдих. В рамките на проекта ще бъдат обособени две основни зони с четири къта – зелена класна стая, включваща пейки, черна дъска. Ще бъдат изградени и зона за часовете по природнинауки и домашен бит и техника, зона за отдих, включваща беседки, пейки, маси и други.

Създаването на „Класна стая на открито“ дава възможност за провеждане на дейности за физическото закаляване на деата, а реализирането на проекта създава благоприятна среда за учителите за въвеждане иновации в преподаването. Проектът на СУ „Максим Райкович“ ще бъде финансиран с 5 хиляди лв

Проект „Био продукти от нашето опитно поле“ ще бъде реализиран от НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец. В рамките на проекта в училището ще бъде изградено опитно биополе, където децата, учителският екип и родителите ще произвеждат биологично чисти земеделски култури –  домати, краставици, картофи, тикви, царевица и др. Ще бъде изграден и парник, с цел предпазване на реколтата от неблагоприятни климатични условия, а чрез снимки, рисунки и апликации, децата ще наблюдават и регистрират растежа на своите зеленчуци. В опитното биополе ще бъде оформен и билков кът, както и зона за отмора, включваща удобна градинска мебел и красиви алеи. Дейностите по проекта започват в началото на април и ще приключат през есента с прибирането на реколтата, а размера на финансирането е 5000 лв.

Третият спечелен проект, който ще се финансира от Министерството на околната среда и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и който бе внесен от експертите на общинска администрация, е с наименование „Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в град Лясковец”. Предстои подписване на договор за финансиране на предвидените дейности. В съответствие с изискванията на кампанията се предвижда имотът да се почисти от стари съоръжения и настилки. Ще се изградят и благоустроят детска площадка и зона за отдих, както и алеи; ще бъдат монтирани детски съоръжения и ограда около площадката за игра, пейки и кошчета за отпадъци. Детската площадка и зоната за отдих ще се озеленят с подходяща растителност, а в зоните за безопасност под детските съоръжения се предвижда да се изпълнят тревни настилки. При алеите и площадките ще се засадят декоративни дървета и цъфтящи храсти. Новата площадка с модерните съоръжения за игра се намира в оживен квартал на града и се предполага, че много деца и младежи ще се възползват от новоизградения кът за отдих. Общата стойност на проекта е 19 084 лева, от които 10 000 лева ще бъдат осигурени от ПУДООС, а останалите – 9 084 лева са собствено финансиране от бюджета на Община Лясковец.

Оставете коментар: