Информационен бюлетин, октомври 2018

Информационен бюлетин
0

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец октомври 2018 г. може да изтеглите тук.

Бюлетинът съдържа информация за проекта, актуална информация за възможности за финансиране през октомври и ноември 2018 г. , както и полезни връзки.

Оставете коментар: