Информационен бюлетин, декември 2018

Информационен бюлетин
0

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец декември 2018 г. може да изтеглите тук.

Бюлетинът съдържа информация за проекта, актуална информация за възможности за финансиране през декември  2018 г.

Оставете коментар: