Информационен бюлетин, април 2019

Информационен бюлетин
0

Информационния бюлетин по проект „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България“ за месец април 2019 г. може да изтеглите тук.

Бюлетинът съдържа информация за проекта, както и актуална информация за възможности за финансиране през април  2019 г.

Оставете коментар: