„Заедно на пътя“ и „Сензорна стая“ – два успешно реализирани проекта, финансирани в рамките на Общински фонд за подкрепа на местните инициа-тиви на Община Лясковец и Платформа Агора.

0

   Два от финансираните от тазгодишната сесия на Общински фонд за подкрепа на местните инициативи на Община Лясковец и Платформа Агора проекта бяха успешно реализирани. Проект „Заедно на пътя“ на Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост”, гр. Лясковец“ и проект „Сензорна стая“, реализиран от Сдружение „Училищно настоятелство при СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец“ са насочени към прилагане на иновации в образователния процес.

   През настоящата 2021 година Сдружение „Училищно настоятелство при детска градина „Радост” участва в третото издание на Фонд за подкрепа на местна инициатива с проект, изготвен от активните граждани – членове на училищното настоятелство.

Училищното настоятелство внесе проектно предложение „Заедно на пътя” с участието на родители, учители и граждани. Проектът беше защитен и реализиран в рамките на два месеца. Координатор бе директорът на ДГ „Радост“  Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители и граждани. Целта на проекта бе надграждане и разширяване обучението на децата, свързано с безопасността на движението и получаване на практически знания за транспортна култура, като съвкупност от знания за същността и специфичните особености на пътното движение и правилата за поведение на пътя.

   Проект „Сензорна стая“ е резултат от желанието на екипа на училище СУ „Максим Райкович“ да се обособи отделен кабинет за децата със специфични нужди за по-доброто им адаптиране в училищната среда.

Сензорната стая е предназначена за релаксация, енергия, обучение, развитие и е отлично средство за събуждане на сетивата чрез дейности, с които се усъвършенства фината моторика /координация на малките мускули в движенията/ и груба моторика на общата двигателна система.

С реализацията на проекта бяха създадени условия за подобряване работата на учителите, специалистите и родителите на учениците със специфични нужди от първи до дванадесети клас в индивидуална форма на обучение. Закупеното оборудване и обзавеждане създаде по-добра среда за децата, а новата обстановка предразполага с удоволствие да бъдат изпълнявани образователните дейности.

В изпълнение на проекта си ученици, учители и училищно настоятелство проведоха и културно събитие. При откриването на сензорната стая бе организиран куклен театър „Дядовата ръкавичка“ по Елин Пелин. Актьори бяха самите ученици, подпомогнати от учителите, а гости и публика бяха родители, общността и разбира се д-р Гецова, кмет на Община Лясковец, с помощта на която се осъществяват проектите по Фонда за подкрепа на местни инициативи.

   С изпълнение на друга дейност по проекта, а именно – с включването на родителите в „Лаборатория за родители” е подобрен и диалогът между учители и родители. Аналитичните специалисти от училището непрекъснато подпомагат родителите с насоки и подходи за работа с техните деца в домашни условия.

Оставете коментар: