Учебни заведения

Учебни заведения за средно образование - гимназии


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Профилирана природо- математическа гимназия "Екзарх- Антим I"

  гр. Видин 3700, ул. „Княз Борис I“ №25

  +359 94 600 912

  +359 94 600 911

  pmg-vd@rio-vidin.org

  http://pmg-vd.org

  Информационни технологии

  Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

  гр. Видин 3700, ул. “Бдин” №66

  +359 94 600 652

  +359 94 600 625

  vid_ptg@dir.bg

  http://www.daskalo.co m/ptgvidin/

  Информационни и технически науки

  Професионална гимназия "Асен Златаров"

  гр. Видин 3700, Южна промишлена зона

  +359 94 600 805

  +359 898 470 508

  thti_vd@yahoo.com; pgaz-vidin@pgaz.org

  http://www.pgaz.org

  Икономически науки, хотелиерство и ресторантьорство

  Професионална гимназия по туризъм

  „Михалаки Георгиев”

  гр. Видин 3700, ул. "Гладстон" № 42

  +359 94 601 737

  +359 94 601 738

  +359 94 601 739

  vidin_toh@abv.bg; vid-pgoh@dir.bg

  http://www.pgtvidin.co m

  Професии в областта на туризма

  Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров"

  гр. Дунавци 3740, обл.

  Видин ул. „Г. Димитров“ № 248

  +359 9314 2224

  +359 9314 2086

  pg_dunavci@abv.bg

  http://pg- dunavci.idwebbg.com/

  Професии в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Природо- математическа гимназия "Св. Кл. Охридски"

  гр. Монтана 3400, ул.

  "Юлиус Ирасек"№7

  +359 96 305 756

  pmgmontana@abv.bg

  http://www.pmgmonta na.com

  Математически, софтуерни, хардуерни и природни науки

  Финансово- стопанска гимназия „В.Левски”

  гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски " №37

  +359 96 300 435

  +359 96 300 425

  +359 96 300 415

  fsg@abv.bg

  http://www.fsg- montana.com

  Икономически науки,хотелиерство и ресторантьорство

  Професионална гимназия по техника и електротерхника "Христо Ботев "

  гр. Монтана 3400, ул.

  Неофит Бозвели, №22А

  +359 96 301 177

  tet_223_mon@abv.bg

  http://www.pge- montana.com

  Професии в областта на информационните технологии, възобновяемите енергийни източници и електроенергетиката

  Професионална гимназия по икономика и туризъм

  гр. Вършец, обл. Монтана, ул. Васил Левски № 44

  +359 9527 2159

  +359 9527 3084

  pgitv@abv.bg

  http://www.daskalo.co m/pgitv/

  Професии в областта на хотелиерството и ресторантьорството, финансите и счетоводството

  Профилирана гимназия "Найден Геров"

  гр. Лом 3600, ул."Дунавска"

  № 67

  +359 971 66013

  +359 971 66013

  +359 971 66013

  +359 971 66014

  naiden_gerov@abv.bg

  http://info.gymnasium

  -lom.com/

  Професии в областта на информационните технологии, природо- математическите науки

  Професионална гимнация по хранене и земеделие "Дмитрий Иванович Менделеев"

  гр. Лом 3600, област Монтана, ул. "Славянска"

  №148

  +359 971 60264

  +359 971 60265

  +359 971 60268

  pghz_lom@abv.bg

  http://www.pghz- lom.com/

  Професии в областта на икономиката, хотелиерството и ресторантьорството

  Професионална гимназия по производствени технологии

  гр. Лом, област: Монтана, ул."Вл.Заимов"

  №8;

  +359 971 60350

  +359 971 60352

  +359 971 60351

  pgpt_lom@abv.bg admin@pgptlom.com

  http://pgptlom.com/

  Професии в областта на икономиката, информационните технологии и транспорта

  Професионална гимназия по селско стопанство

  с. Ковачица, общ. Лом, област Монтана,

  ул. Главна №1

  +359 9720 24 38;

  +359 893 505 364

  pg_ss_kovachica@mai l.bg

  http://pgss- kovachica.com

  Професии в областта на земеделието и фермерството


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Природо- математическа гимназия "Академик Иван Ценов"

  гр. Враца 3000, бул."Демокрац и" №18

  +359 92 624726

  +359 92 626043

  +359 92 624169

  pmg_vratsa@abv.bg

  http://pmg- vratsa.org/

  Професии в областта на икономическите, природо-математическите науки и информационните технологии

  Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство

  гр. Враца 3000, ул. „Христо Смирненски“ № 3

  +359 879 002436

  +359 879 002429

  pgtr_vratza@abv.bg

  www.pgtr-vratza.com

  Професии в областта на хотелиерството и ресторантьорството, търговията

  Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин"

  гр. Враца 3000, бул. „Сестри Хаджикръстеви “ №14

  +359 92 645591

  +359 92 641287

  pgdh@abv.bg

  http://www.daskalo.c om/pgdhvr/

  Професии в областта на строителството и архитектурата, геодезията, леката промишленост

  Професионална техническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

  гр. Враца 3000, ул. Илинден

  №12

  +359 92 642 128

  +359 92 649 143

  tmet_wratza@abv.bg

  http://ptgvaptsarov- vratsa.org/

  Професии в областта на програмирането и информационните технологии, електротехниката,

  транспорта и логистиката

  Професионална гимназия по химични технологии "Васил Левски"

  гр. Мизия 3330, ул."П.Атанасов" № 26

  +359 9161 2381

  +359 9161 2493

  pght_mizia@abv.bg

  http://www.daskalo.c om/pghtmizia

  Професии в сферата на хранително-вкусовата промишленост

  Професионална гимназия"Алеко Константинов"

  гр. Мездра 3100, ул."Георги Кирков" № 31,

  +359 910 92257

  +359 910 93448

  tto_mezdra@abv.bg

  https://pgtomezdra.w ordpress.com

  Професии в областта на малкия и среден бизнес, хотелиерство и ресторантьорство

  Професионална гимназия помеханизация на селското стопанство

  гр.Мездра 3100, ул.“Свети

  Патриарх Евтимий“ № 2

  +359 910 92137

  pg_mezdra@mail.bg

  http://pgmss.mezdra. biz/

  Професии в областта на транспортната техника и електрообзавеждането

  Професионална гимназия по селско стопанство

  "Христо Ботев" – с. Бутан

  3326 с. Бутан, общ. Козлодуй, област Враца, ул. "Христо Ботев" №1

  +359 9168 2533

  pgss_butan@abv.bg

  https://sites.google.co m/site/pgssbutan/

  Професии в областта на земеделието, управлението на малък и среден бизнес

  Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов"

  гр. Козлодуй 3320, обл.

  Враца ул. Освободител №1

  +359 973 81127

  +359 973 80560

  +359 973 80562

  +359 973 84474

  pg_qe@mail.bg

  http://pgqe-ik.ovo.bg

  Професии в областта на ядрената топлоенергетика, климатичната и вентилационна техника, микропроцесорната техника и електроенергетиката

  Професионална агротехническа гимназия “Н. Й. Вапцаров”

  гр. Бяла Слатина 3200, обл. Враца, ул."П.Волов" № 2

  +359 915 82568

  +359 915 82426

  +359 915 82426

  pag_bsl@dir.bg

  http://pagbsl.ovo.bg/

  Професии в областта на земеделието и управлението на селското стопанство

  Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна"

  гр. Бяла Слатина 3200, обл.Враца, кв.28

  +359 915 82004

  pgo_elbag@abv.bg

  http://elbagryana.wixs ite.com/pgo-elbag

  Професии в областта на леката и хранително- вкусовата промишленост

  Професионална гимназия потранспорт "Коста Петров"

  с. Борован 3240, обл. Враца,

  ул."Рашо Трифонов" №10

  +359 9147 2128

  +359 9147 2025

  pg_borovan@abv.bg

  http://uchilishta.guide bulgaria.com/a/1765/kosta_petrov_high_scho ol_of_transport.htm

  Професии в областта на автотранспортната техника, административни и бизнес дейности


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Средно професионално възпитателно училище - интернат "Христо Ботев"

  с.Подем 5852 общ.Долна Митрополия, обл.Плевен

  +359 6517 2252

  podemspvui@abv.bg

  http://www.spvui- podem.com

  Оператор в шевното производство

  Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов"

  гр. Долни Дъбник, ул. "Ген. Вл. Стойчев" №1

  +359 6514 3116

  pgssdd@abv.bg

  http://pgssdd.com/

  Професии в областта на растениевъдството, животновъдството и земеделската техника

  Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"

  гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен улица "Марин Боев" №5

  +359 9132 7376

  pgz_kneja@abv.bg

  http://pgzemedelie.w eebly.com/

  Професии в областта на растениевъдството, животновъдството, селскостопанската техника и бизнес дейностите

  Професионална гимназия по механоелектроте-

  хника "Девети Май"

  гр. Червен бряг, обл.Плевен, ул. „Християнска“ №31

  +359 659 93277

  pgmet@mail.bg

  http://pgmet.eu/

  Професии в областта на компютърните системи и транспортната техника

  Търговска гимназия "Васил Е. Априлов"

  гр. Червен бряг 5980, ул. "Тома Петков" №25

  +359 878 792355

  +359 659 92318

  tgvaprilov@abv.bg

  http://tg- vaprilov.com/

  Професии в областта на икономиката, финансите и мениджмънта

  Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски"

  с. Чомаковци, 5989, Община Червен бряг

  +359 898 632 182

  +359 6574 352

  +359 6574 357

  pgzs_tchomakovci@ab v.bg

  http://pgzs- alstamboliiski.org/

  Професии в областта на механизацията на селското и горското стопанство

  Математическа гимназия "Гео Милев"

  гр. Плевен 5800, ж.к.

  "Сторгозия"

  +359 64 680996

  +359 64 680905

  +359 64 680802

  mg_plewen@abv.bg

  http://www.pleven- mg.com/

  Математика, информационни технологии, хуманитарни науки

  Държавна финансово- стопанска гимназия "Интелект"

  гр. Плевен 5800, ж.к.Дружба

  +359 64 870014

  +359 64 872895

  dfsgintelekt@abv.bg

  http://dfsg- intellect.com/

  Професии в областта на икономиката и мениджмънта, застрахователното и осигурително дело, електронната търговия

  Професионална гимназия по Механо- електротехника

  гр. Плевен 5800,

  ул. Климент Охридски №25

  +359 64 841521

  +359 64 804521

  +359 64 831104

  +359 64 841522

  +359 64 838422

  pgmet_pleven@mail.b g

  http://pgmet.pleven.b g/

  Професии в сферата на електрообзавеждането на производството,компютърнатехника и технологии,

  микропроцесорната техника

  Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии "Луи Пастьор"

  гр. Плевен 5802, ж.к.

  "Сторгозия"

  +359 64 680288

  +359 64 680084

  +359 64 680084

  +359 64 680243

  thvp_pleven@mail.bg

  http://pghvt.com/

  Професии в областта на хладилната и климатична техника, хранително- вкусовата промишленост и козметиката

  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев"

  гр. Плевен 5800, "Александър Стамболийски" №16

  +359 64 824804

  +359 64 823151

  pgsa_nf_pl@abv.bg

  http://pgsag.my.conta ct.bg/

  Строителство иархитектура, водно строителство, електрически инсталации

  Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров"

  гр. Плевен 5800, к-с "Сторгозия" №100

  +359 64 680564

  +359 64 680806

  +359 878 707512

  +359 878 707514

  pgt_pleven@abv.bg

  http://pgtpleven.ovo.b g/

  Професии в областта на транспортната техника

  Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски"

  гр. Плевен 5800, ул.Сторгозия №97

  +359 64 680658

  +359 64 680766

  +359 64 680266

  +359 64 680682

  +359 64 680204

  pglv@mail.bg pglv2004@abv.bg

  https://pglv- pleven.alle.bg/

  Професии в областта на агроекологията, лозаровинарството, растителната защита и агрохимията

  Професионална гимназия по облекло и текстил

  гр. Плевен 5800,

  ул "Д. Константинов" №21

  +359 64 825004

  +359 64 832056

  +359 64 680632

  +359 64 824843

  pgot.pleven@mail.bg

  http://pgot- pleven.com

  Професии в областите текстил и фризьорство

  Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров"

  гр. Плевен 5800, ул. Самуил №2

  +359 64 824798

  +359 64 848239

  +359 64 838458

  +359 64 840825

  himia_pleven@abv.bg

  http://www.pgeht.net

  Професии в областта на компютърните техники и технологии, ВЕИ, фармацевтични и парфюмерийно- козметични продукти

  Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Г.С.Раковски"

  гр. Плевен 5800, ж.к.

  "Сторгозия"

  +359 64 680714

  +359 64 6800463

  +359 64 6800824

  +359 64 6800357

  pg_pstt@mail.bg

  http://www.pgpstt- pleven.com/

  Професии в областта на транспортната и подемно- транспортната техника

  Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов"

  гр. Плевен 5800,

  "Сторгозия" 100

  +359 64 681020

  +359 64 681907

  turteh@abv.bg

  http://pgt- pleven.com/

  Подготвя средни изпълнителски кадри за туристическата индустрия

  Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска -

  Кюри"

  гр. Белене 5930, ул."България"

  № 36

  +359 658 35374

  +359 658 35182

  +359 658 33329

  pgbelene@abv.bg; pg_belene@vip.bg

  http://www.pgbelene. com

  Професии в областта на микропроцесорната техника, ядрената енергетика, промишлената електроника, икономиката

  и информатиката

  Професионална гимназия по механо- електротехника

  "Христо Смирненски"

  гр. Кнежа 5835, ул."Марин Боев" № 5

  +359 9132 7230

  +359 9132 6811

  +359 9132 6811

  +359 9132 5661

  pgm_kn@mail.bg

  http://www.pgmet- knezha.bg/

  Професии в сферата на машинната техника и електротехника

  Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт

  "Никола Йонков Вапцаров

  гр. Левски

  5900,

  ул."Индустриал на" №1

  +359 650 82224;

  +359 650 82261;

  +359 650 82566

  pgss_vapcarov@abv.b g

  http://www.daskalo.c om/pgssvapcarov/

  Професии в областта на селскостопанската техника и земеделието

  Професионална гимназия по селско стопанство "Д-р Едуард Хаскел"

  гр. Пордим 5898,

  ул."Никола Вапцаров" No 11

  +359 6513 2069

  pgsspordim@abv.bg

  http://pgsspordim.dir. bg/_wm/library/?df=8

  Подготвя кадри по професиите фермер и монтьор на селскостопанска техника

  Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин"

  гр. Червен бряг 5980, обл.

  Плевен, ул. "Струга" №17

  +359 659 92273

  +359 659 92710

  pght_rb@abv.bg

  http://pght- chervenbriag.free.bg/

  Професии в областта на хранително-вкусовата промишленост и туризма

  Професионална гимназия по ресторантьорство

  , търговия и обслужване

  гр. Плевен 5800, ул."Самуил" №2

  +359 64 827235

  +359 64 827195

  +359 64 827195

  +359 64 827195

  pgrtopleven@abv.bg

  http://pgrto.com/

  Професии в областта на хранително-вкусовата промишленост и икономическото развитие

  Частна профилирана гимназия "Иком Интелект"

  гр. Плевен 5800, ул.

  Никола Петков № 18

  +359 64 800256

  purva_chastna@abv.b g

  http://www.ecomintel lect.com

  Професии в областта на компютърните технологии, стопанското управление, туризма и спорта

  Професионална гимназия "Захарий Зограф"

  гр. Плевен 5800,

  ул."Гривишко шосе" № 2,

  +359 64 825359

  +359 64 844792

  pgdm_pleven@abv.bg

  http://www.daskalo.c om/pgdm/

  Професии в областта на дървообработването, мебелното производство

  Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков"

  гр. Плевен 5800, ул. “

  Кирил и Методий” №33

  +359 64 823 296

  pleven_art_school@a bv.bg

  http://www.nui- pleven.com/

  Изобразително изкуство, музика и танци


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Природо- математическа гимназия „Васил Друмев“

  гр. В. Търново 5000, ул. „Вела Благоева“ №10

  +359 62 620 274

  pmgvt@abv.bg

  http://www.pmgvt.org

  Природо-математически науки, софтуерни и хардуерни науки, икономическо развитие

  Профилирана хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"

  гр. Велико Търново 5000, ул. "Михаил Кефалов" № 2,

  +359 62 629694

  +359 899 467971

  hg_vtrn@yahoo.com

  http://www.hg-vt.com

  Професии в областта на журналистиката, балнеологията, терапията и рехабилитацията

  Частна профилирана гимназия – Американски колеж „Аркус“ – Велико Търново

  гр. Велико Търново 5000, ул. Драгоман

  № 16

  +359 62 619 959

  info@ac-arcus.com

  http://www.ac- arcus.com/

  Чужди езици, софтуерни и хардуерни науки

  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов”

  гр. Велико Търново 5000, ул. “Никола Габровски”№21

  +359 62 620 496

  +359 62 620 244

  pgsagap_vt@abv.bg

  https://pgsagapvt.alle. bg/

  Строителство и архитектура, интериорен дизайн,геодезия, архитектурна реставрация

  Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон "

  Гр. Велико Търново5000, ул. Цанко Церковски№ 10

  +359 62 630511

  vtpgt@abv.bg

  http://vtpgt.com/

  Професии в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството

  Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов"

  гр. Велико Търново 5002, кв. "Колю Фичето", ул. "Никола Гинев" № 2

  +359 62 644971

  te_popov@hotmail.co m

  www.pgevtpopov.free. bg

  Професии в областта на компютърната техника и технологии, електрообзавеждането на транспортна техника

  Старопрестолна професионална гимнация по икономика

  гр. Велико Търново

  ул. „Панарет Рашев“ № 24

  +359 62 653 164

  itvt@hotmail.com

  http://sgivt.com

  Професии в областта на икономиката, финансите и информатиката

  Професионална гимназия по моден дизайн

  Гр. Велико Търново 5000 ул.

  Мармарлийска №26

  +359 879661710

  ttbu@mail.bg

  http://pgmd.webnode. com/

  Професии в областта на модния дизайн и козметиката

  Спортно училище

  гр. Велико Търново, ул.

  „Георги Измирлиев” № 2.

  +359 62 670387

  su_vt@abv.bg

  http://sportnovt.com/

  Подготовка в областта на спорта

  Училище по изкуства и

  занаяти "Димитър

  Екимов"

  с. Русаля,община Велико

  Търново

  +359 887 859823

  +359 886 176414

  http://www.rusalya.or

  g/%D1%83%D1%87%D0%

  B8%D0%BB%D0%B8%D1%

  89%D0%B5/

  Подготовка в областта на

  изкуствата

  Професионална

  гимназия по

  електротехника и

  електроника

  гр. Горна Оряховица 5100, обл. Велико Търново ул." Никола Петров" №31

  +359 618 60618

  mvl@mail.bg

  http://lomonosov- go.com/

  Професии в областта на

  компютърните технологии,

  програмирането,

  комуникациите и

  електротехниката

  Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров"

  гр. Горна Оряховица 5100 ул. "Св.Княз Борис I" № 25

  +359 888266081

  +359 893448843

  +359 895598015

  pglpi1@abv.bg

  http://burov.gorna.net

  Професии в областта на леката промишленост и икономиката

  Професионална техническа гимназия Васил Левски

  гр. Горна Оряховица 5100,

  ул."Ангел Кънчев" No 27,

  +359 618 60286

  ptgvl@abv.bg

  https://ptggo.com/

  Топлотехника,автотранспортна техника, ортопедична техника

  Професионална гимнация по железопътен транспорт

  гр. Горна Оряховица 5120, ул.

  „Антон Страшимиров”№ 44

  +359 618 26856

  +359 618 26528

  pgjpt_go@abv.bg

  http://www.pgjpt- go.org/

  Професии в областта на железопътния транспорт и електротехникат

  Професионална гимнация по аграрни технологии„Цанко Церковски“

  гр. Павликени обл. Велико Търново 5200 бул. "Руски" 46

  +359 610 52003

  pgat_pavlikeni@abv.b g

  http://www.pgat- pavlikeni.com

  Професии в областта на селското стопанство, мениджмънта и туризма

  Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев”

  гр. Свищов, ул. "Димитър Хадживасилев"№11

  +359 631 64355

  dtg.svishtov@gmail.c om

  http://dtg- svishtov.com/bg

  Професии в областта на икономиката и информационното осигуряване

  Професионална гимназия по лека промишленост и строителство

  гр. Свищов ул. "Искър" №19

  +359 631 60812

  lps_svishtov@abv.bg

  http://www.pglps- svishtov.com/

  Професии в област на хотелиерството и ресторантьорството, облеклото и селскостопанската техника


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Профилирана математическа гимназия Баба Тонка

  гр. Русе, ул. Иван Вазов 18

  +359 82 834323

  direktor@mg- babatonka.bg

  http://mg- babatonka.bg/

  Информатика и ИТ, Астрономия, Общи науки

  Професионална гимназия по електротехника и електроника Апостол Арнаудов

  гр. Русе, ул. Потсдам №3

  +359 82 844523

  electroschool@abv.bg

  http://www.electrosch ool.com/

  Професии в областта на електроенергетиката, компютърната техника и технологии, програмирането

  Професионална гимназия по дървообработва е и вътрешна архитектура

  Йосиф Вондрак

  гр. Русе, ул.

  Александровск а №108

  +359 82 836063

  pgdva_jvondrak@abv. bg

  http://pgdva-ruse.net/

  Професии в областта на дървообработването, мебелното производство и дизайна

  Професионална гимназия по селско стопанство Ангел Кънчев

  гр. Русе, кв. Образцов чифлик

  +359 82 822243

  pgss@novotika.com

  http://www.pgss- ruse.com/

  Професии в сферата на селскостопанската техника, хранително-вкусовата промишленост и земеделието

  Професионална гимназия по механотехника Юрий Гагарин

  гр. Русе, ул. Алеи Възраждане

  №2

  +359 82 832947

  pgmt@abv.bg

  http://www.pgmt- ruse.tk/

  Професии в областта на автотранспортната техника, ВЕИ, енергийни съоръжения и инсталации

  Професионална гимназия по облекло Недка Иван Лазарова

  гр. Русе, ул. Велико Търново №21

  +35 82 822831

  pgo_rousse@abv.bg

  http://pgo- rousse.com/

  Професии в областта на модата и дизайна

  Професионална гимназия по туризъм Иван П. Павлов

  гр. Русе, бул. "Липник" № 4

  +359 82 841445

  pgt_ipp_ruse@abv.bg

  http://pgtourism.info/

  Професии в областта на туризма и хранително- вкусовата промишленост

  Професионална гимназия по икономика и управление

  "Елиас Канети"

  гр. Русе, ул. Борисова №22

  +359 82 823613

  pgiu-ruse@jusoft.net

  http://www.pgiu- ruse.jusoft.net/

  Професии в областта на икономическото развитие, финансите, мениджмънта

  Професионална гимназия по речно

  корабостроене и корабоплаване

  гр. Русе, пл. Левски 1а

  +359 82 834594

  trkskp@abv.bg

  http://pgrkk-ruse- bg.net/

  Професии в областта на речното корабоплаване, корабостроенето и логистиката

  Професионална гимназия по транспорт

  гр. Русе, ул. Димитър Баларев №1

  +359 82 841886

  pgtransport_rs@abv.b g

  http://www.pgtranspo rt-ruse.com/

  Професии в областта на транспортната и подемната техника

  Професионална гимназия по строителство, архитектура и

  геодезия Пеньо Пенев

  гр. Русе,бул. Цар Освободител

  №105а

  +359 82 834841

  tis@abv.bg

  http://www.pgsag.co m/

  Професии в областта на строителството и архитектурата, ВиК

  Професионална гимназия по промишлени технологии Атанас Ц. Буров

  гр. Русе, ул. Цар Калоян №11

  +359 82 872218

  pgpt_ruse@abv.bg

  https://pgpt.org/

  Професии в областта на газовата и топлотехниката, промишления дизайн

  Професионална гимназия по селско стопанство К. А. Тимирязев

  гр. Две могили, ул. Чавдар Войвода

  +359 8141 2243

  pgss_dm@abv.bg

  http://www.pgss- dvemogili.com/

  Професии в областта на селското стопанство и туризма

  Първо частно средно училище Леонардо да

  Винчи

  гр. Русе, ул.”Александр овска” 6

  +359 882 877526

  ps_leonardo@mail.bg

  https://www.psleonar do.com

  Не излизат с професия, засилено изучаване на езици

  Професионална гимназия

  гр. Бяла, ул. П. Волов №11

  +359 817 72312

  profesionalna_gimnaz iq_bqla@abv.bg

  http://pg- byala.com/PG/Home.a spx

  Професии в сферата на транспорта, производството на облекло, строителството и растениевъдството


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Професионална гимназия по аграрно стопанство

  гр.Добрич бул.”25-ти септември” № 86

  +359 58 602 203

  +359 58 602 007

  +359 58 602 305

  +359 58 602 764

  tmss_dch@abv.bg

  http://pgas- dobrich.org/

  Професии в областта на селскостопанската техника, фермерство, агроекология

  Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги

  Павлов”

  гр. Добрич, бул. "25 Септември" № 98

  +359 58 602566

  +359 58 602249

  pgvm_dobrich@abv.b g

  https://www.pgvm- dobrich.eu

  Професии в областта на ветеринарната медицина

  Професионална гимназия по механотехника и електротехника “М. Ломоносов”

  гр. Добрич 9300, обл. Добрич ул.„Хан Тервел“ №187

  +359 58 605315

  pglomonosov@gmail.c om

  http://lomonosov- go.com/

  Професии в областта на компютърните системи, програмирането, дървообработването строителството

  Професионална гимназия по транспорт,обслуж ване и лека промишленост

  гр. Добрич, бул.”25 –ти септември” № 47

  +35 58 602197

  +35 58 602209

  +35 58 602443

  +35 58 603396

  pg_to@ab.bg

  http://pgtolp.com/

  Професии в областта на подемно-транспортна техника, и леката промишленост

  Професионална гимназия по туризъм “П.Яворов”

  гр. Добрич, бул.”25 –ти септември” № 36

  +359 58 602093

  +359 58 602256

  +359 58 602137

  pgt_dobrich@abv.bg

  http://pgtdobrich.org

  Професии в областта на хотелиерството и ресторантьорството,

  хранително-вкусовата промишленост

  Финансово – стопанска гимназия “Васил Левски”

  гр. Добрич ул. “Генерал Гурко” № 1

  +359 58 600143

  +359 58 600144

  +359 58 600-171

  fsgdobrich@mail.bg

  http://fsgdobrich.org/

  Професии в областта на финансите, счетоводството и митническите услуги

  Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачеств о "Райко Цончев"

  гр. Добрич 9300, ул.България,

  №3

  +359 58 655 645

  pgtp_raykoconchev@a bv.bg

  http://egtp.eu/index. php/bg/

  Професии в областта на програмирането, уеб дизайна, мениджмънта

  Природоматематическа гимназия "Иван Вазов"

  гр. Добрич 9300, бул."Трети март" 1

  +359 58 602507

  +359 58 603183

  +359 58 604568

  +359 58 604568

  +359 58 604742

  kanev@pmg.dobrich.n et

  http://pmg.dobrich.ne t

  Природо-математически науки, информационни технологии

  Професионална гимназия за кадри в обслужващата

  сфера "Алеко Константинов"

  гр. Балчик 9600, в.з. "Сборно място"

  +359 579 72710

  +359 579 74210

  al_konstantinov@dir. bg

  https://pgzakos.wordp ress.com/

  Професии в областта на ресторантьорството, бизнес управлението

  Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински"

  9500 гр. Генерал Тошево - обл.

  Добрич ул „Опълченска” № 46

  ПГЗ „T. Рачински”

  +359 5731 4451

  +359 5731 4447

  +359 5731 4593

  pgz_gt@abv.bg

  http://www.pgzemede lie.com/bg/

  Професии в сферата на селското стопанство, икономиката и транспортната техника

  Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев"

  гр. Каварна 9650 ул."Добротица" No 48

  +359 570 83070;

  +359 570 82572

  pzg_kavarna@mail.bg

  https://pzg- kavarna.com/

  Професии в областта на ХВП, селското стопанство и туризма

  Професионална Гимназия по Техника и Облекло "Дочо Михайлов"

  гр. Тервел 9450, ул."Хан

  Аспарух" 81,

  +359 5751 2509

  +359 5751 2059

  +359 5751 2319

  tmt_tervel@mail.bg

  http://pgto-tervel.net

  Автоматизация на непрекъснати производства, конструиране, моделиране и технология на облеклото


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Специалности

  Природоматемати ческа гимназия "Св.Климент Охридски"

  гр. Силистра

  7500,ул."Москва" No 43

  +359 86 882 645

  +359 86 882 648

  pmg_ss@mail.bg

  http://pmg- silistra.com

  Природни науки, софтуерни и хардуерни науки

  Професионална Гимназия по Механотехника "Владимир Комаров"

  гр. Силистра 7500, ул."Петър Бояджиев" No 29

  +359 86 824154

  +359 86 824144

  +359 86 824159

  +359 86 824176

  +359 86 824105

  pgmt- ss@mbox.contact.bg

  http://pgmt- komarov.eu

  Професии в областта на компютърните системи, транспортната техника, мехатрониката

  Професионална Гимназия по Строителство "Пеньо Пенев"

  гр. Силистра 7500, бул.

  Македония №140, п.к. 114

  +359 86 824005

  +359 86 824009

  ts_ss@abv.bg

  https://www.pgs- silistra.com/

  Професии в областта на строителството и архитектурата, ВиК

  Професионална Гимназия по Стопанско управление, Администрация и

  Услуги "Атанас Буров"

  гр. Силистра 7500, бул.

  „Македония” 121

  +359 86 821859

  +359 86 822991

  economics_ss@abv.bg

  http://pgsuau- burov.com/

  Професии в областта на програмирането, уеб дизайна, банковото дело, туризма

  Професионална земеделска гимназия "Добруджа"

  гр. Силистра 7500, ул."Тутракан"

  +359 86 821903

  +359 86 821752

  +359 86 821904

  +359 86 822340

  pzg_dobrudja@abv.bg

  http://pzg- dobrudja.bg/

  Професии в областта на селскостопанската техника и растениевъдството

  Професионална гимназия по лека промишленост

  "Пенчо Славейков"

  гр. Силистра, бул. "Седми септември" № 59

  +359 86 824 149

  +359 86 824 119

  tlp.ss@mail.bg

  http://www.pglp- silistra.com/

  Професии в областта на модния дизайнер, производството на облекло, козметиката

  Професионална гимназия по производствени технологии "Евлогий

  Георгиев"

  град Силистра 7500, П.К.301

  ул."7-ми септември"№57

  +359 86 824008

  +359 86 824034

  +359 86 824 147

  pgpt_evlogy@abv.bg

  http://pgpt- ss.idwebbg.com/

  Професии в областта ХВП и екологията

  Общинско спортно училище "Дръстър"

  гр. Силистра, ул. Черно море

  №10, пощ. Код 7500

  +359 86 822460

  osu_ss@abv.bg

  http://www.su- silistra.com/

  Обучение в областта на спорта

  Професионална гимназия по облекло,

  обслужване и транспорт

  гр. Дулово 7650,Шуменско шосе 42

  +359 864 24112

  pgoot_

  _dulovo@abv.bg

  http://www.pgoot.dir. bg

  Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил, механизация на

  селското стопанство, автотранспортна техника

  Професионално училище по механизация на селското стопанство

  "Никола Йонков Вапцаров"

  с. Средище7560, област Силистра, ул. "Добруджа" №80

  +359 86 262475

  mss.sr@mail.bg

  http://pgmss.weebly.c om/

  Професии в областта на фермерството, селскостопанската и автотранспортна техника, агроекологията

  Професионално Училище по селско стопанство

  с. Ситово, общ. Ситово, обл.

  Силистра ул. „Г. Раковски” №2

  +359 894 419596

  +359 86 632704

  pu_stopanstvo@abv.b g

  http://www.pgss- sitovo.com/

  Професии в областта на земеделието, пчеларството, хранително-вкусовата промишленост,

  растениевъдството


Центрове за професионално обучение в трансграничния регион


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  ЦПО към „Юнион Шус“ ООД

  Гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. Парчевич 1А

  +359 883 551 494

  george.angelov94@gmail.com

  ЦПО към "ЕнПиЕй Едюкейшън" ЕООД

  Гр. Монтана, бул. Трети март №83

  +359 889 789 965

  naty_atanasova@abv.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Агенция за регионално развитие и бизнес център“ 2000

  Гр. Монтана, ул. Александър Батенберг № 2

  +359 96 300 760

  office@arrbc-montana.org

  ЦПО към “Жори клуб“ ООД

  Гр. Монтана, ул. "3-ти март" №111

  +359 888 405 012

  joriklub@mail.bg

  ЦПО към “Кънектед“ ЕООД

  Гр. Монтана,ул. "Трети март" № 78

  +359 96 399 993

  kami@net-surf.net

  ЦПО към "Вест - 2005" ЕООД

  Гр. Монтана, ул. "Хайдут Велко" 18 ет. 2 ап. 3

  +359 888 918 093

  +359 884 007 077

  +359 889 844 336

  vest_05@abv.bg

  ЦПО към "Регионален център за развитие и усъвършенстване на човешките ресурси" ЕООД

  Гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, ул."Стадиона" №6

  +359 882 422 929

  regionalencentar_lom@abv.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “ЗНАНИЕ“

  Гр. Монтана, бул."Трети март" №84, ет.6

  +359 96 305 573

  roza_drz@mail.bg

  ЦПО към ЕТ "ИТИ -

  Пламка Георгиева"

  Гр. Монтана, ул."Св.Патриарх Евтимий" №61 ап.3

  +359 96 310 361

  +359 898 537 438

  +359 888 758 303

  pl.ilieva@abv.bg; it_iliev@abv.bg

  ЦПО към СД "Монте Авиор - Репкини и Сие"

  Гр. Монтана, бул."Трети март" №48

  +359 96 300 567

  +359 876 161 611

  cd.monte_avior@abv.bg

  ЦПО към ЕТ "Пламък-96

  - Калинка Жекова"

  Гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. "Синия вир" № 17

  +359 888 342 961

  flame96@abv.bg


 • Наименование

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  ЦПО към "Димитрова 2010" ЕООД

  Гр. Видин, ул. Княз Борис I №16

  +359 889 78 66 03

  +359 94 60 71 17

  dimitrova_2010abv.bg

  ЦПО към Професионална гимназия “Проф. д-р Асен Златаров гр. Видин

  Гр. Видин, Южна промишлена зона

  +359 94 601 797

  +359 94 600 805

  thti_vd@yahoo.com

  ЦПО към “БРЕЙН ГРУП гр. Видин

  Гр. Видин, ул. "Чепино" № 2

  +359 895 410 307

  brain_group_vidin@yahoo.com

  ЦПО към Агенция за регионално развитие и бизнес център

  Гр. Видин,ул."Христо Ботев"77

  +359 94 600 017

  arrbc@bcvidin.org; office@bcvidin.org


 • ЦПО към "ОН - Кийсървиз" ЕООД

  гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, ж.к. Индустриална зона, Административна сграда

  Метизи АД

  +359 889 217 218

  +359 899 190 797

  onkisarvis@abv.bg

  ЦПО към „Окей Плюс“ ЕООД

  гр. Враца, ул. "Кръстьо Българията" №7, ап.3

  +359 879 348 866

  ok_plluss@abv.bg

  ЦПО към "Маца-МВ" ЕООД

  гр. Враца, "Цар Борис" I, № 22, А, ет.3, ап.8

  +359 889920743

  maria_maca_91@abv.bg

  ЦПО към "Елза -

  Евроконсулт" ЕООД

  гр. Враца, ул. Страцин 33

  +359 898 432915

  +359 896 828943

  elza_todorova@abv.bg

  ЦПО към "Медико Инженеринг" ООД

  гр. Враца,ул. "Г. С. Раковски" №41, ет. 1-ви, офис 3

  +359 92 666651

  +359 899 834649

  mengineer@abv.bg

  ЦПО към АС "Орел" 1 ООД

  гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. Стефан Караджа № 18

  +359 885 831210

  ac_orel_2006@abv.bg

  ЦПО към Център за професионално обучение към "Е И М Консулт" ООД

  гр. Враца, ул. Лукашов 8Б

  +359 898494626

  eim_konsult@abv.bg

  ЦПО към Сдружение "Етника"

  гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, Хан Крум №64 ет.2

  +359 897 719644

  skmitko@gmail.com

  ЦПО към „Атоменергоремонт“ АД

  гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, площадка на АЕЦ

  +359 97 374142

  +359 889 991311

  cpoaer@abv.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Индустриална стопанска камара

  /асоциация/ – Враца

  гр. Враца, ул. "Лукашов" № 11

  +359 92 988 818

  +359 889 498899

  isa_vr@mail.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Дом на науката и техниката

  гр. Враца,ул. "Лукашов" №14

  +359 92 620320

  +359 92 624306

  dnt_vratsa@abv.bg

  ЦПО към "Маца-МВ" ЕООД

  гр. Враца, "Цар Борис" I, № 22, А, ет.3, ап.8

  +359 889920743

  maria_maca_91@abv.bg

  ЦПО към "Елза - Евроконсулт" ЕООД

  гр. Враца, ул. Страцин 33

  +359 898 432915

  +359 896 828943

  elza_todorova@abv.bg

  ЦПО към "Медико Инженеринг" ООД

  гр. Враца,ул. "Г. С. Раковски" №41, ет. 1-ви, офис 3

  +359 92 666651

  +359 899 834649

  mengineer@abv.bg

  ЦПО към АС "Орел" 1 ООД

  гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. Стефан Караджа № 18

  +359 885 831210

  ac_orel_2006@abv.bg

  ЦПО към Център за професионално обучение към "Е И М Консулт" ООД

  гр. Враца, ул. Лукашов 8Б

  +359 898494626

  eim_konsult@abv.bg

  ЦПО към Сдружение "Етника"

  гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, Хан Крум №64 ет.2

  +359 897 719644

  skmitko@gmail.com

  ЦПО към „Атоменергоремонт“ АД

  гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, площадка на АЕЦ

  +359 97 374142

  +359 889 991311

  cpoaer@abv.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Индустриална стопанска камара

  /асоциация/ – Враца

  гр. Враца, ул. "Лукашов" № 11

  +359 92 988 818

  +359 889 498899

  isa_vr@mail.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Дом на науката и техниката

  гр. Враца,ул. "Лукашов" №14

  +359 92 620320

  +359 92 624306

  dnt_vratsa@abv.bg


 • ЦПО към "Професионален център за обучение Донка Маринова" ООД

  гр. Плевен, ул."Димитър Константинов"23,ет.3 офис 219

  +359 878 730813

  +359 879 260844

  dzmarinova@abv.bg

  ЦПО към "Палде Корект" ЕООД

  гр. Плевен, ж. к. "Сторгозия", 129 - "Б" - 42

  + 359 876 130314

  agency.bvd@gmail.com

  ЦПО към „АС ДС“ ООД

  гр. Плевен, бул. "Русе" № 19

  +359 889 202793

  +359 885 599964

  +359 64 841385

  office.pl@acdc-bg.com

  ЦПО към „Електра 89“ ЕООД

  гр. Плевен ул."Стефан Караджа"22 А ет. 1

  +359 898 246797

  +359 898 513363

  elektra_89@gbg.bg

  ЦПО към "Магнус" ЕООД

  гр. Плевен, ул. "Борис Шивачев" № 37

  +359 879 538080

  +359 888 624861

  mag_pl@abv.bg

  ЦПО към "Аполи Инвест" ЕООД

  гр. Плевен, ул."Кирил и Методий" № 18, офис 22

  +359 882 532124

  +359 64 827270

  apoli.infos@gmail.com

  ЦПО към „Автошкола 94“ ЕООД

  гр. Плевен,ул. ”Гоце Делчев” №3 ап.2

  +359 889 501028

  avtoshkola94@mail.bg

  ЦПО към "Евроконсулт Миг" ООД

  гр. Плевен, ул. Дойран 50А, ет. 3, ап. 5

  +359 896 898252

  +359 64 803225

  euroconsult_mig@abv.bg

  ЦПО към „Плевен- Трейнинг“ ЕООД

  гр. Плевен, Индже войвода №19, вх.Б, ет.2, ап.4

  +359 884 929696

  +359 894 583933

  PLEVEN_TREINING@ABV.BG

  ЦПО към Сдружение "Веда"

  гр. Плевен,ул. "Сан Стефано" №12, офис 16

  +359 64 803952

  +359 889154911

  vkl@gbg.bg

  ЦПО към Сдружение "Наука и развитие"

  гр. Плевен, Св.Сава 4

  +359 878 720208

  +359 64 805575

  nauka_razvitie@mail.bg

  ЦПО към „Кибертел“ ООД

  гр. Левски, общ. Левски, обл. Плевен, "Малчика" 18

  +359 887 850597

  +359 899 800112

  cpo.kibertel@abv.bg

  ЦПО към "Таланти" ЕООД

  гр. Плевен, жк. "Сторгозия", бл. 50

  +359 878 191128

  talanti.bg@abv.bg

  ЦПО към "Универсал Плевен" ООД

  гр. Плевен, Сторгозия 40-г-2

  +359 878 688923

  universal.pleven.ood@gmail.c om

  ЦПО към „Конов комерс“ ООД

  гр. Плевен, ул. Христо Ботев" 5, вх. Г, ап. 3

  +359 878 424323

  konov_komerce@hotmail.com

  ЦПО към Сдружение “Регионален бизнес център“ - Плевен

  гр. Плевен,площад „Карол I” №5, ет.3

  +359 64 810444

  rbcp@abv.bg

  ЦПО към Сдружение “Знание“ - Плевен

  гр. Плевен,ж.к. "Дружба" бл. 121, вх. Б, ап.13

  +359 988 992503

  znanie.pl@gmail.com

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Областна организация на научно-техническите съюзи“ гр. Плевен

  гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1

  +359 64 800973

  +359 64801019

  nts_pleven@abv.bg

  ЦПО към “Арконнико“ ЕООД

  гр. Плевен, ул. Петко Каравелов № 18, ет. 3, ап. 18

  +359 898 604751

  yumaromanik@yahoo.com

  ЦПО към Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов гр. Кнежа

  гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. Марин Боев № 5

  +359 9132 7376

  +359 888570671

  pgz_kneja@abv.bg

  ЦПО към Професионална гимназия по механоелектротехника “Девети май“ гр. Червен бряг

  гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Християнска" № 31

  +359 65993277

  +359 65992023

  pgmet@mail.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Център за информация и развитие на евроинтеграцията (ЦИРЕ)

  гр. Плевен

  гр. Плевен,ул."Данаил Попов" No 14, ап.8

  +359 64680013

  +359 889154911

  vkl@abv.bg

  ЦПО към Сдружение с нестопанска цел "Научно технологичен съюз -

  Плевен"

  гр. Плевен, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 18

  +359 878 766695

  ntspleven@mail.bg

  ЦПО към "Палфингер продукционстехник България" ЕООД

  гр. Червен бряг, обл. Плевен, комплекс "Бета"

  +359 65999121

  +359 887980936

  n.kalchev@palfiger.com

  ЦПО към “Декси Консулт“ ЕООД

  гр. Плевен, ул. "Стефан Караджа" № 55

  +359 896 784167

  +359 896 784176

  dexi_consult@abv.bg

  ЦПО към ЕТ "Лина - Петко Друмчев"

  гр. Плевен, бул."Христо Ботев" 85 вх.А

  +359 888897656

  liliana_stefanova@abv.bg

  ЦПО към “ИКоМС ЕООД

  гр. Плевен, ул. "Кирил и Методий" № 18, офис 22

  +359 64 827270

  +359 898 446988

  icoms_bg@abv.bg

  ЦПО към "Заваръчно- монтажни услуги" ЕООД

  гр. Плевен, ул. Индустриална №12

  +359 64 680146

  +359 899808068

  zmy_bg@abv.bg

  ЦПО към "Център за чужди езици и мениджмънт" ООД

  гр. Плевен, ул."Дойран" №63

  +359 64 800792

  +359 888212917

  europe.pleven@abv.bg

  ЦПО към ЕТ "Златко Вълчев - Дубъл В"

  гр. Плевен, ул. "Пордим" № 20, вх. Б

  +359 888 670308

  +359 64 801828

  zlatko_valchev@abv.bg

  ЦПО към "Регионален център за професионална квалификация" ООД

  гр. Плевен, ул."Лозенград" №22 вх.А

  +359 64 800773

  +359 887730812

  dzmarinova@abv.bg


 • ЦПО към Сдружение "Алтернатива за теб"

  гр. Велико Търново, "Христо Ботев: № 5, стая 105

  +359 878538626

  +359 878835048

  alternativa.cpo@abv.bg

  ЦПО към "Център за бизнес развитие - Полски Тръмбеш" ООД

  гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

  +359 61 415942

  +359 894 618761

  cbr2015@abv.bg

  ЦПО към ГелеСофт ЕООД

  гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново ул. Сидер Войвода - 3

  +359 61860999

  +359 888 338946

  +359 884 655866

  gs-mbox@gelesoft.com

  ПО към „Евробилдинг“ ООД

  гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново ул. Вичо Грънчаров 10

  +359 888 300508

  +359 888 426862

  ve.stoev@gmail.com

  ЦПО към Регионална занаятчийска камара Велико Търново

  гр. Велико Търново,ул. "Христо Ботев" 2, ет. 2, стая

  205

  +359 62 601368

  +359 878 973158

  +359 898 671410

  rzkvt@abv.bg

  ЦПО към "Тримекс- Димитров Максимов Асаад"ООД

  гр. Велико Търново, бул."България"№29В

  +359 877 003281

  +359 877 003282

  trimexood@abv.bg

  ЦПО към „Старт-97“ ООД

  гр. Велико Търново, ул.”Славянска” № 2а

  +359 62 640301

  +359 888 764544

  start97@abv.bg

  ЦПО към "Вимар" ООД

  гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" 14

  +359 896 716326

  +359 62 606052

  ivonn045@gmail.com

  ЦПО към ЕТ "Дълголетие-Гинка Генова"

  гр. Велико Търново, България 33, вх. В, ет. 1, ап. 2

  +359 879 894985

  +359 988 930894

  slav.misalvt@abv.bg

  ЦПО към СНЦ “Бизнес център Свищов

  гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Димитър Хадживасилев № 2

  +359 888 864847

  bcsvishtov@gmail.com

  ЦПО към СНЦ “Бизнес Център-Полски Тръмбеш

  гр. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул.

  Търговска № 76

  +359 61 415 942

  +359 887 707 943

  bcptrambesh@gmail.com

  ЦПО към Община Свищов Общинска служба “Социални дейности гр. Свищов

  Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. "Ал.

  Константинов" №1, с. Овча могила, общ. Свищов

  +359 6327 2581

  +359 886 202 018

  supzom@gmail.com

  ЦПО към "Интелекти" ООД

  гр. Велико Търново, ул."Мария Габровска" 2А

  +359 885 004 654

  intelekti@intelektibg.com

  ЦПО към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"

  гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул."Емануил Чакъров" № 2

  +359 882 552 507

  +359 882 552 521

  cpo@uni-svishtov.bg

  ЦПО към "Унисофт" ЕООД

  гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново,ул. "Бунар Хисар" 6

  +359 618 20706

  +359 886 075 097

  unisoftgo@mail.bg

  ЦПО към "Център за чужди езици и мениджмънт" ООД

  гр. Велико Търново, ул. "Ниш" № 7

  +359 62 630539

  +359 62 628561

  euscvt@dir.bg

  ЦПО към РС на ТПК -

  Велико Търново

  гр. Велико Търново, ул."Н.Габровски"1, ет.2, офис

  № 10

  +359 62 625048

  +359 66 808 592

  centarzakvalifikacia@abv.bg


 • ЦПО към „Топ ман“ ЕООД

  гр. Русе, ул Потсдам 10

  +359 888511999

  +359 885503443

  schetovodstvo@richmart.eu

  ЦПО към "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Русе" АД

  гр. Русе, ул. "Независимост" №2

  +359 82 887223

  +359 82 887308

  hospitalruse@hospitalruse.or g

  ЦПО към "Есперанса 09" ЕООД

  гр. Русе, ул.Левента №5, блок.Пощенец, вх.Б

  +359 889979713

  vivatrans@abv.bg

  ЦПО към „Алтернативи за гражданско развитие“ ООД

  гр. Русе, ул. "Сяр" № 29

  +359 82 599191

  +359 893366883

  +359 877345783

  alternativi2015@abv.bg

  ЦПО към „Меридиан АБК“ ЕООД

  гр. Русе, ул. "Иван Вазов" № 1

  +359 888209133

  +359 885419415

  cpo_meridian_abk@abv.bg

  ЦПО към "Експертика" ЕООД

  гр. Русе, Цар Освободител 40 вх.1 ет.2 ап.6

  +359 888 344 311

  +359 889 720 530

  expertika.cpo.bg@gmail.com

  ЦПО към „Сдружение Пракси – Професионална реализация, адаптивност, креативност и социална инициатива“

  гр. Русе, ул. Петко Д. Петков № 8

  +359 89 998 7854

  +359 88 251 7511 +359

  89 985 2660

  praksi2014@gmail.com

  ЦПО към „Персонал Трейнинг“ ЕООД

  гр. Русе, общ. Русе, ул. Петрохан № 73

  +359 884910502

  +359 82 897641

  +359 898314042

  ruse@personnel-hold.com; personal_training@personnel

  -hold.com

  ЦПО към „Христов 2008“ ЕООД

  гр. Русе, ул. Войводова №3

  +359 82 599 191 +359

  893 366 883 +359 896

  852 821

  hristov_2008@abv.bg

  ЦПО към „Институт по социално управление“ ЕООД

  гр. Русе, Панайот Хитов 34

  +359 82 520 056

  isueood@gmail.com

  ЦПО към "Омега 2011" ЕООД

  гр. Русе, ул. "Александровска" 75

  +359 885419415

  +359 82 826690

  apb.bg@abv.bg

  ЦПО към “Еконт Експрес“ ООД

  гр. Русе, ул. Тутракан № 11

  +359 879508116

  +359 885677228

  hr@econt.com

  ЦПО към СНЦ “Европейски център в подкрепа на бизнеса

  гр. Русе, ул. "Буров" № 2

  +359 82 870400

  +359 878307702

  ngo.ebsc@gmail.com

  ЦПО към ЦПО АКАДЕМИКА ЕООД гр.

  Русе

  гр. Русе, ул. Борисова № 41,ет.1,ап.8

  +359 889228594

  +359 877659018

  vurbanova@abv.bg

  ЦПО към “ЕВРОДРАЙВ“ ЕООД

  гр. Русе, ул. "Цар Освободител"

  № 84

  +359 82833133

  ed_5@abv.bg

  ЦПО към “Оргахим АД гр. Русе

  гр. Русе, бул. "Трети март" № 21

  +359 82886258

  +359 882650441

  veselina.dyakova@orgachim. bg

  ЦПО към Сдружение “Териториална организация на научно техническите

  специалисти гр. Русе

  гр. Русе, ул. "Александровска" № 28

  +359 82820257

  +359 878820257

  dnt@networx-bg.com

  ЦПО към сдружение “Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и кожарската промишленост в Северен Централен планов район гр. Русе

  гр. Русе 7000, ул. "Велико Търново" № 21

  +359 82 834946

  pgo_rousse@abv.bg

  ЦПО към ПГ по строителство архитектура и геодезия "П. Пенев гр. Русе

  гр. Русе 7000, бул. "Цар Освободител" № 105А

  +359 82 834841

  +359 887744392

  tis@abv.bg

  ЦПО към "Рулан" ООД

  гр. Русе, ул. "Цар Калоян" № 14, вх. 2, ет. 5, ап. 12

  +359 82 871090

  +359 887367133

  office@rulan.eu

  ЦПО към Научноизследователски институт по управление на регионални проекти ЕООД

  гр. Русе, ул."Шипка" №6

  +359 888596160

  preslavatrendafilova@gmail. com

  ЦПО към Фондация "Свети Георги"

  гр. Русе, ул."Чипровци" №2

  +359 893509782

  +359 894720767

  f_st.george@abv.bg

  ЦПО към Сдружение "Иновационен регионален университет"

  гр. Русе, ул."Никола Вапцаров" 18 вх.4

  +359 887554804

  ppenchev53@abv.bg

  ЦПО към "Европейски колеж по туризъм и мениджмънт" ООД

  гр. Русе, ул.М.конник №2, офис:ул. П.Р.Славейков, офис 10

  +359 878715624

  office@euro-college.com

  ЦПО към "Бейском" ООД

  гр. Русе,ул."Плевен" 2 вх.2 ет.4

  +359 897 968 719

  +359 886 621 668

  leman_ahmed@abv.bg base_com@abv.bg

  ЦПО към Военно формирование 32420

  гр. Русе, ул. "Солун" № 2

  +359 82 825175

  +359 82 825176

  ruse32420@abv.bg

  ЦПО към "Спарки" АД

  гр. Русе, ул."Розова долина" №1

  +359 888267808

  +359 82 885401

  maya.petkova@sparkygroup. com

  ЦПО към Сдружение клуб "Отворено общество" - Русе

  гр. Русе, ул."Пиротска" №3

  +359 82 510417

  +359 887147632

  osc@oscrousse.org

  ЦПО към "Дунав" АД

  Русе, бул. "Тутракан" № 22

  +359 82 845800

  +359 885914209

  cpo_dunavrs@abv.bg


 • ЦПО към „Гиара“ ЕООД

  гр. Силистра, ул. д-р Анастас Янков № 48

  +359 86 83 07 74

  +359 895 777 222

  favorit_k@abv.bg

  ЦПО към „Сезони“ ООД

  гр. Силистра,ул. „Добруджа” № 41, вх. В, ет.2, офис 13

  +359 884867830

  office@sezoni.eu

  ЦПО към „ДК Груп България“ ООД

  гр. Силистра, ул. Кап. Кръстев 30, ет. 6, ап. 21

  +359 888991500

  iliana_zhekova@abv.bg

  ЦПО към “Лъкидрайв“ ЕООД гр. Тутракан

  гр. Тутракан, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул. "Вела Пискова" № 4

  +359 86 661128

  +359 878790439

  ipetrof@abv.bg


 • ЦПО към „Джи Ей Спийд“ ЕООД

  гр. Добрич, ул. "Захари Стоянов" № 53, вх. Б, ет. 2, ап. 3

  +359 897295726

  joro.iliev84@gmail.com

  ЦПО към СНЦ Териториална Организация на Научно-техническите съюзи"

  гр. Добрич, ул. Независимост № 14

  +359 58 603243

  ntsdobrich@abv.bg

  ЦПО към “Училищно настоятелство при Професионална гимназия по аграрно стопанство“ – Добрич

  гр. Добрич,бул. 25 септември №86

  +359 887614130

  prof.ob@abv.bg

  ЦПО към Професионална земеделска гимназия "Кл. Арк. Тимирязев" гр Каварна

  гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич ул. Добротица № 48

  +359 57083070

  +359 887155637

  pzg_kavarna@mail.bg

  ЦПО към “Автошкола Пантелеев“ ЕООД гр. Добрич

  гГр. Добрич, 9300, ул. "Вардар" № 32, вх. "А", ет. 1, ап. 1, ул. "Батак" № 4, офис № 6

  +359 896725323

  vivi9880@gmail.com

  ЦПО към "Съдружие -

  ПУЦ" ООД

  гр. Добрич,ул."Иван Вазов" №8

  +359 58 602922

  +359 894 609159

  nikolinka.mincheva@abv.bg

  ЦПО към Просперити ООД

  гр. Добрич, ж.к."Добротица" бл.25 вх.Г ет.1 ап.1

  +359 58 601027

  +359 898514544

  +359 886 893378

  nearko@abv.bg

  ЦПО към ЕТ Професионален център по туризъм - Слава- Славка Донева

  гр. Добрич, ЖК "Добротица" бл.2 вх.А ап.10

  +359 896 470275

  slavkadoneva@abv.bg

  ЦПО към "Учебно- възстановителен комплекс Прогрес" ЕООД

  Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич

  Адрес на управление: София, бул."Шипченски проход" 69А, ЦАПК "Прогрес" ООД

  +359 2 8734880

  s.uzunov@progress.bg

  ЦПО към "Международен колеж" ООД

  гр. Добрич,ул. "България", № 3

  +359 58 655620

  klara_dimitrova@mail.bg mk_ood@mail.bg

  ЦПО към "Нона - център за квалификация и преквалификация"

  ЕООД

  гр. Добрич, бул "Калиакра" № 2, ет. 3

  +359 58 605489

  +359 888565361

  +359 896848816

  os_nona@abv.bg

  ЦПО към Частно училище по туризъм ООД

  гр. Добрич, ул. "Отец Паисий"20

  +359 899969001

  chutood@abv.bg

Университети и факултети в трансграничния регион


 • Име

  Адрес

  Телефон

  Ел. поща

  Интернет адрес

  Предлагани професии/специалности

  Национален военен университет " Васил Левски "

  гр. Велико Търново5000, област Велико Търново

  бул. "България" №76

  +359 62 618 822

  +359 54 801 040

  nvu@nvu.bg

  http://www.nvu.bg

  Специализации във военното дело, индустриалния мениджмънт, строителна и авиационна техника,

  компютърни системи и технологии

  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, филиал Велико Търново

  гр. Велико Търново 5000 ул. "Никола Габровски" No 90

  +359 62 603 938

  +359 62 539 420

  vuarr_vt@vuarr.com/i nfo@vuarr.com

  http://www.vuarr.com

  Подготовка в областта на стопанското управление, финансите, счетоводството, управлението на човешките ресурси, икономика на

  туризма, аграрна икономика

  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

  гр, Велико Търново 5003 ул. "Т. Търновски" No2

  +359 62 618333

  +359 62 623670

  +359 62 624106

  kskinfo@uni-vt.bg

  http://www.uni- vt.bg/

  Педагогика, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Социология, антропология и науки за културата, Политически науки, Социални дейности, Икономика, Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки,

  Изобразително изкуство,

  Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", филиал Враца

  Гр. Враца, 3000 "Ученически комплекс" 1

  +359 92 641 086

  filial_vratza@abv.bg

  http://www.uni- vt.bg/bul/?zid=38                                      

  Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна педагогика и чужд език, Социална педагогика, Български език и история, Български език и география, История и философия,

  Математика и информатика

  Русенски

  университет

  "Ангел Кънчев"

  гр. Русе 7017

  ул. "Студентска" No 8

  +359 82 888465

  +359 82 888467

  +359 82 888211

  +359 82 845708

  secretary@ru.acad.bg

  http://www.ru.acad.b

  g/

  Аграрно-индустриален факултет

  Машиннотехнологичен факултет

  Електротехника, електроника и автоматика

  Транспортен факултет Факултет Бизнес и мениджмънт

  Природни науки и образование

  Юридически факултет

  Обществено здраве и

  здравни грижи

  Русенски

  университет

  "Ангел Кънчев" ,

  филиал Силистра

  гр. Силистра

  7500, ул. ”Албена” №1

  +359 86 821521

  secretary@fs.uni-

  ruse.bg

  https://www.uni-

  ruse.bg/Branches/Silist

  ra

  Учител (български,английски, френски,румънски език), учител

  (физика и информатика),

  автомобилен инженер,

  електроинженер

  Българо-

  Румънски

  Интеруниверсите

  тски Европа

  център

  гр. Русе, 7017,

  ул. "Студентска"

  8

  +359 82 825 656

  +359 82 888 627

  mkornazheva@uni-

  ruse.bg

  eparvanova@uni-

  ruse.bg

  http://www.brie.uni-

  ruse.bg

  БРИЕ е форма на сътрудничество между Русенски университет,

  Букурещката Стопанска академия и германски университети, в рамките на която се провежда обучение по двуезични (английски и немски) магистърски програми за международни студенти

  Стопанска

  академия

  "Димитър Ценов"

  гр. Свищов

  ул. "Емануил

  Чакъров" 2,

  +359 631 60491

  +359 631 60907

  +359 631 60472

  acc@uni-svishtov.bg

  http://www.uni-

  svishtov.bg/

  Финанси, застрахователно и социално дело, макроикономика,

  счетоводство и контрол, стопански и финансов контрол, бизнес статистика и анализи, маркетинг, управление на проекти, стопанско управление, екомениджмънт, бизнес информатика, международни икономически отношения,

  публична администрация,

  индустриален бизнес и редприемачество, аграрна икономика, икономика на

  търговията, икономика на туризма

  Частен

  професионолен

  колеж Иком

  Интелект -

  Плевен

  гр. Плевен 5800

  бул. Александър

  Стамболийски 1, етаж 2

  +359 64 800256

  +35 879 83 69 23

  ecom_pl@abv.bg

  http://www.ecomintel

  lect.com/contacts/con

  tacts.htm

  Стопанско управление и

  администрация

  Туризъм

  Аудиовизуални изкуства и

  техники за производство на

  медийни продукти

  Дизайн

  Компютърна техника и

  технологии

  Обществена сигурност и

  безопасност

  Коневъдство и конна езда

  Пчеларство

  Медицински университет - Плевен

  гр. Плевен 5800

  ул. "Св. Климент Охридски" 1

  +359 64 884 101

  rector@mu-pleven.bg

  / medcollege-pl@mu- pleven.bg

  http://www.mu-pleven.bg/index.php?la ng=bg

  Медицина, фармация, медицинска рехабилитация и терапия, управление на здравните грижи

  НВУ Васил Левски, Висше военновъздушно училище Г. Бенковски

  гр. Долна Митрополия, обл. Плевен, Факултет "Авиационен"

  +359 64 822079

  +359 6552 24 34

  вътр. 65701

  65702

  vlad_sim@mail.bg

  http://www.nvu.bg/no de/362

  Авиационна техника и технологии, eлектроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията, лидерство и чуждоезиково обучение, организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоръжение, електротехника, автоматика и информационни технологии

  Добруджански технологичен колеж

  гр. Добрич ж.к. “Добротица” бл. 12 ет. 4 ст. 408

  +359 58 604712

  dtk@mail.tu- varna.edu

  http://www2.tu- varna.bg/tu-varna/index.php/za- nas/fakulteti-i- kolezhi/kolezhi/dobrud zhanski-tehnologichen- kolezh

  Земеделска техника и технологии, Машиностроителна техника и технологии, електроника, Автоматика, информационна и управляваща техника, Ремонт и експлоатация на транспортна техника, Ремонт

  и експлоатация на мехатронни устройства

  Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, филиал Добрич

  гр. Добрич , жк "Добротица" 12

  +359 58 603209

  kolejdobrich@shu.bg

  cpi@shu.bg

  http://shu.bg/facultie s/pk

  Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език - Английски език, Предучилищна педагогика и чужд език - Английски език, Информатика и информационни технологии, Растителна защита

  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), филиал Русе

  гр. Русе, бул. „Цар Освободител” 185

  +359 82 823931

  +359 82 834341

  agri_college_ruse@m ail.bg

  http://www.uard- ruse.bg/

  Аграрна икономика, Икономика на туризма, Счетоводство, Стопанско управление, Управление на агробизнеса, Управление на човешките ресурси, Управление на информационните системи,Финанси

  Медицински университет - София, "Филиал проф. д-р Иван

  Митев", Враца

  гр. Враца 3000 "Ученически комплекс" 1

  +359 92 660156

  sytrudnikMC_Vratsa@mbox.contact.bg

  http://mu- sofia.bg/node/31

  Специалности:„Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия” и „Лекарски асистент“

  Педагогически

  колеж - Плевен

  (Великотърновск

  и университет

  „Св. св. Кирил и

  Методий”)

  гр. Плевен 5800, ул. „Н. Д. Петков” №18

  +359 64 848042

  +359 64 849588

  +359 64 840972

  +359 64 840221

  +359 878 309024

  pedcolej_pleven@abv

  .bg

  http://priemunivt.bg/

  bachelor/fac-sp/pkp

  Начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и английски език