Трансграничен бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие – Община Лясковец

Град Лясковец, 5140, ул. Бузлуджа №1

Трансграничният бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие, който разполага с материална и информационна инфраструктура за:

  • Съвети и техническа помощ на лица, желаещи да развиват собствен бизнес в сферата на екотуризъм и биологично земеделие ;
  • Информационни услуги и подкрепа за започване на стопанска дейност;
  • Консултантска подкрепа за идентифициране на подходящи източници на финансиране;
  • Разработване на бизнес планове и бизнес идеи;

Проект № 16.4.2.070, ROBG-183 „Мрежа за зелени работни места- насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния-България”