ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТРАНСГРАНИЧЕН БАЗАР

greenhands
0

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТЕН ТРАНСГРАНИЧЕН БАЗАР (ТРУДОВА БОРСА)

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

 

 

Във връзка с реализирането на проект „Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”, с Референтен № 16.4.2.070, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”, Община Лясковец кани всички представители на малки и средни предприятия, самонаети лица в сферата на земеделието, туризма и зелената икономика, както и индивидуални граждани, търсещи възможности за заетост. Трансграничния базар (трудова борса) има за цел разширяване на възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България.

Събитието ще се проведе в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” №1, Kонферентна зала на Трансграничния Бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие на 10.05.2019 г. с начален час 09,30 ч., като програмата включва: кръгла маса на тема „Подобряване на мобилността и нивата на заетост в трансграничния регион България – Румъния”, събеседване с работодатели, представяне на местни производители от трансграничния регион и дегустация на продукти.

 

Покана за събитието

Оставете коментар: