Cadrul juridic

Doamnelor și domnilor,

această secțiune are scopul de a oferi tuturor părților interesate informații privind legislația privind munca, taxele și securitatea socială în Bulgaria și România.  Secțiunea este pur informativă. Este datoria părților interesate de a verifica în timp modificări ale legislației celor două țări.

 

1. Legislația muncii, fiscală și de securitate socială a Republicii Bulgaria:

– Codul muncii

– Legea privind impozitul pe venitul personal;

– Codul de securitate socială;

– Legea privind impozitul pe profit (CITA)

2. Legislația muncii, fiscală și de securitate socială a României:

– Codul muncii

Reglementează politicile de ocupare a forței și relația dintre angajator și angajat. Acest lucru se aplică tuturor angajaților români care lucrează în baza unui contract de muncă în România sau în străinătate, ci pentru un angajator din România, precum și pentru toți angajații străini care lucrează pentru un angajator român în România.

– Legea 76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și promovarea ocupării forței de muncă:

În România, fiecăruia îi este garantată dreptul de a-și alege în mod liber profesia și ocuparea forței de muncă, precum și dreptul la asigurarea de șomaj. Prevederile acestui Act reglementează măsurile de implementare a strategiilor și politicilor menite să protejeze persoanele expuse riscului de șomaj, asigurarea unui loc de muncă ridicat și adaptarea forței de muncă la cerințele pieței muncii.

– Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă

Această lege vizează stabilirea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii sănătății și securității muncitorilor la locul de muncă. Legea stabilește principii comune privind prevenirea riscurilor profesionale, protecția sănătății și securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc și de accidente, informare, consiliere, participare echilibrată conform legii, formarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora, precum și orientări generale pentru aplicarea acestor principii.

– Codul fiscal

Acest Cod definește: cadrul legal pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale statutare, care sunt venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj și fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale; contribuabilii care trebuie să plătească aceste taxe, comisioane și contribuții sociale; calcularea și plata acestora; procedura de modificare a acestor impozite, taxe și contribuții sociale.

– Legea 279/2005 privind plasarea în muncă

Stagiul este o formare profesională desfășurată la locul de muncă pe baza unui contract de stagiu. Programul de formare la locul de muncă face parte din acordul de stagiu.

– Ordonanța 25/2014 privind angajarea și relocarea cetățenilor străini în România și modificarea legislației privind statutul cetățenilor străini în România

– Legea 106/2017 privind unele măsuri de îmbunătățire a exercitării drepturilor pe teritoriul României, oferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene.