Документи за регистрация на фирма

greenhands
0

Приложени са образци на документи, които могат да се използват за регистрация на ООД или ЕООД. :

Протокол – Учредително събрание ЕООД

Протокол – Учредително събрание ООД

Учредителен акт – устав 

Дружествен договор

Съгласие за приемане на управление и образец от подписа

Декларация чл. 13, ал. 4 ЗТР

Декларация по чл. 142 TZ

Декларация по чл. 141, al.8 TZ

 

Моля имайте предвид, че това са бланкови образци, които следва да се попълнят индивидуално, според конкретната специфика на бъдещата фирма.

Освен това, за регистрация са необходими и документ за платена такса към Търговския регистър, вносна бележка за уставния капитал, и както и попълнено заявление, което може да бъде изтеглено от Търговския регистър.

Оставете коментар: