В ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПРОВЕДЕ ТРАНСГРАНИЧЕН БАЗАР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИДЕИ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ

20190510_124843
0

На 10.05.2019 г. в гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” №1, Kонферентна зала на Трансграничния Бизнес инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие беше проведена трудова борса и кръгла маса на тема „Подобряване на мобилността и нивата на заетост в трансграничния регион България – Румъния” на която присъстваха работодатели представители на малки и средни предприятия, самонаети лица в сферата на земеделието, туризма и зелената икономика, бяха представени над 30 броя продукти на местни производители от трансграничния регион и бе извършена дегустация на местни продукти.
Трудовата борса беше посетена от над 80 лица, индивидуални граждани, търсещи възможности за заетост, представители на малки и средни предприятия и др. По време на събитието работодатели и граждани обсъдиха възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие.
Събитието се осъществи от Община Лясковец във връзка с реализирането на проект „Мрежа за зелени работни места – насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния – България”, с Референтен № 16.4.2.070, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния – България 2014-2020”.

 

Повече за събитието може да откриете тук.

Оставете коментар: